Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Båsebergskogen naturreservat

I Båsebergskogen har bävern hjälpt till att skapa spännande våtmarker och rikligt med död ved. I de gamla skogarna finns en mångfald av mossor, svampar och lavar.

Båsebergskogen ligger i ett kuperat landskap. De högsta delarna når cirka 195 meter över havet. Barrskogen är full av tallar och granar som fått stå där länge, länge och växa i långsam takt. Död ved i alla former är en ovanlig syn i dagens skogar men i Båsebergskogen är det vanligt. Ett myller av liv och en mångfald av arter lever i de döda stammarna och grenarna.

I de fuktigare partierna, i sluttningar och sumpskog ger granarna ett grårosa intryck. Det är en lav som heter gammelgranslav som ger barken denna färg. Precis som namnet antyder är det gamla granar som gäller för gammelgranslaven. En annan lav som gillar gamla granar är kattfotslav. Den har formen av ett pyttelitet tassavtryck, därav namnet.

Bland blåbärsriset på den mossgröna marken finns en rikedom av svampar. Svart taggsvamp, dropptaggsvamp och svavelriska är några exempel. Den ovanliga svampen lökspindelskivling har även hittats i en sluttning med block av urkalksten.

I östra delen av reservatet är skogen rik på lövträd. Detta område har tidigare varit åker som vuxit igen. Här finns en våtmark med klarvattenytor och halva stammar av murkna björkar sticker upp ur den blöta marken. Denna våtmark är delvis skapad av landskapsarkitekten bävern. I norra delen finns en sluttning med yngre granskog som slutar i ännu en våtmark, Klintabokärret. Även Klintabokärret har tidigare varit odlad mark.  

För dig som besökare

Båsebergskogens naturreservat ligger cirka fem kilometer nordväst om Godegårds kyrka. En väg går utmed reservatets östra sida. Här finns en parkeringsplats anordnad för besökare. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Båsebergskogens naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta ved eller göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 31,7 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss