Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kälemålen naturreservat

Kälemålens naturreservat omfattar variationsrik naturskog med ädellöv på och kring Kälemåla knapp i Ydre. Det finns också värdefull barrnaturskog samt betade öppna områden med skyddsvärda arter i området.

Kälemålens naturreservat består av två trädklädda områden och en öppen betesmark. De trädklädda delarna karaktäriseras av gamla och grova ädellövträd med inslag av värdefulla träd av andra arter. Inom reservatet finner man flera sällsynta och hotade arter av lavar, svampar och ryggradslösa djur knutna både till naturskogsmiljöer och hävdade marker.

För dig som besökare

I reservatet finns en parkering med plats för fyra bilar. Du kan även komma hit till fots via Östgötaleden som går genom reservatet. Informationsskyltar finns där Östgötaleden korsar reservatsgränsen. Från Östgötaleden kan du göra en avstickare in på en markerad led som går till en utsiktspunkt på toppen av berget Kälemåla Knapp. Nära leden inne i hagen finns ett fikabord under ekarna.

En mindre del av reservatet betas sommartid av får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kälemålens naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte samla mossor, lavar, vedsvampar, växter, insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar eller kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,7 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Ydre

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss