Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brokind naturreservat

I Brokind finner du värdefulla lövskogar och en av de artrikaste ekhagarna i det östgötska eklandskapet. Intill slottsmiljön och ekhagen flyter Stångån och Kinda kanal fram genom en gammal kulturbygd.

På Åsmedstadängen, även kallad Skolhagen, utbreder sig ett betat landskap med gamla, knotiga ekar. En sådan ekjätte är sin egen lilla värld med invånare av upp till tusen olika arter. Bland alla dessa arter kan nämnas några sällsyntare exempel som matt mjölbagge, mulmknäppare, gammelekslav, kärnticka och tårticka. Den sistnämnda är en svamp som har fått sitt namn av de klara vätskedroppar som tränger fram ur fruktkroppen.

I ekarnas håligheter finns rötad vedmjöl som kallas "mulm". I mulmen lever läderbaggens larv. Denna brunglänsande skalbagge blir upp till 3 centimeter stor och har en doft som påminner om aprikos. Arten är idag sällsynt i hela Europa. I Sverige har den sina starkare fästen i Östergötland, östra Småland och Blekinge. Den har mycket höga krav på sin livsmiljö och är därför ett tydligt tecken på värdefull natur.

Alldeles utanför Brokinds samhälle, ligger Ängsdjurgården. Namnet säger oss att det en gång varit öppen mark. Idag växer tät och delvis sumpig ädellövskog. Platsen har använts till jaktpark, bete och slåtter. Längre söderut ligger lövskogsklädda marker, delvis brant sluttande från Halls berg. Ett fjärde ekområde ligger nordväst om Brokinds slott och kallas Kohagen.

Alla dessa områden är värdefulla miljöer för framför allt mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar. Bland fåglarna i området kan nämnas mindre hackspett och mindre flugsnappare. Hagens mest sällsynta växt är den mycket ovanliga stubbdaggkåpan.

För dig som besökare

För dig som vill uppleva en klassisk ekhage med riktigt grova och pampiga ekar rekommenderar vi ett besök i reservatets norra hagar. I reservatet finns inga markerade vandringsleder men landskapet är öppet och relativt lätt att vandra i på egen hand. Flera besöksgrindar finns så du kan komma in i hagarna. Kombinera gärna ditt besök med en utflykt till det närliggande naturreservatet Viggeby.

Lite längre söderut, utmed vägen mellan Brokind och Rimforsa ligger en annan typ av ekhagmark med mer lummiga partier, häftiga branter och varierade trädslag. För att komma in till reservatet behöver du först ta dig in genom en grind i viltstängslet. Glöm inte att stänga den efter dig.

Sommartid betas hagarna. Vi avråder dig att gå in med hund i hagarna under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Brokinds naturreservat ur beslutet från 2001. Texten är förenklad:

 • Du får inte cykla eller rida.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller liknande.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter, växtdelar, svampar eller svampdelar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in insekter och småkryp.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter och djur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 68,3 hektar

Skyddsår: 1994, utvidgad 2001

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Naturreservatet består av tre delar. Två i norr, strax utanför Brokind och den södra delen som ligger på vägen mellan Brokind och Rimforsa. Se kartan nedan.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats heter "Brokinds gård" och ligger mellan 200 och 400 meter från reservatets ingångar (grindar in till hagarna).

Med cykel

Från Brokindshållet kan du cykla till reservatets norra delar via en gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 34.

Till fots

Från Brokind och från busshållplatsen "Brokinds gård" går en gång- och cykelväg med tunnel under riksväg 34. Östgötaleden passerar också naturreservatet på sträckan mellan Viggeby-Sätravallen.

Med båt/kanot

Brokinds naturreservat kan också avnjutas från båt eller kajak på Kinda kanal. Kanoten/kajaken får du lyfta vid Brokinds sluss som ligger precis intill reservatet. Här finns en liten kajakbrygga.

Med bil

Det finns tre möjliga parkeringar.
En samåkningsparkering finns vid infarten till Brokind, på östra sidan om väg 34.

En mindre parkering finns i reservatet i närheten av Brokinds sluss vid Kinda kanal.

I södra reservatsdelarna finns en parkering med plats för cirka fyra bilar. Om du kommer från Linköpingshållet kan du inte göra en vänstersväng, utan du behöver åka ytterligare 2,5 kilometer och vända strax innan Hamra.

Med GPS

För att hitta till samordningsparkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.21234,15.66864

För att hitta till reservatsparkeringen nära kanalslussen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.20921,15.66447

För att hitta till södra parkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.19214,15.66751

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss