Brokind naturreservat

I Brokind finner du värdefulla lövskogar och en av de artrikaste ekhagarna i det östgötska eklandskapet. Intill slottsmiljön och ekhagen flyter Stångån och Kinda kanal fram genom en gammal kulturbygd.

På Åsmedstadängen, även kallad Skolhagen, utbreder sig ett betat landskap med gamla, knotiga ekar. En sådan ekjätte är sin egen lilla värld med invånare av upp till tusen olika arter. Bland alla dessa arter kan nämnas några sällsyntare exempel som matt mjölbagge, mulmknäppare, gammelekslav, kärnticka och tårticka. Den sistnämnda är en svamp som har fått sitt namn av de klara vätskedroppar som tränger fram ur fruktkroppen.

I ekarnas håligheter finns rötad vedmjöl som kallas "mulm". I mulmen lever läderbaggens larv. Denna brunglänsande skalbagge blir upp till 3 centimeter stor och har en doft som påminner om aprikos. Arten är idag sällsynt i hela Europa. I Sverige har den sina starkare fästen i Östergötland, östra Småland och Blekinge. Den har mycket höga krav på sin livsmiljö och är därför ett tydligt tecken på värdefull natur.

Alldeles utanför Brokinds samhälle, ligger Ängsdjurgården. Namnet säger oss att det en gång varit öppen mark. Idag växer tät och delvis sumpig ädellövskog. Platsen har använts till jaktpark, bete och slåtter. Längre söderut ligger lövskogsklädda marker, delvis brant sluttande från Halls berg. Ett fjärde ekområde ligger nordväst om Brokinds slott och kallas Kohagen.

Alla dessa områden är värdefulla miljöer för framför allt mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar. Bland fåglarna i området kan nämnas mindre hackspett och mindre flugsnappare. Hagens mest sällsynta växt är den mycket ovanliga stubbdaggkåpan.

För dig som besökare

För dig som vill uppleva en klassisk ekhage med riktigt grova och pampiga ekar rekommenderar vi ett besök i reservatets norra hagar. Hit kan du antingen komma med buss eller till fots på Östgötaleden som går längs med vägen som passerar genom reservatet. En busshållplats och en samåkningsparkering finns på östra sidan om väg 34. Brokinds naturreservat kan också avnjutas från båt eller kajak på Kinda kanal. Kanoten/kajaken får du lyfta vid Brokinds sluss som ligger precis intill reservatet.

Kommer du med bil finns en parkering med plats för cirka fyra bilar på vägen mot Brokinds skola. Vid parkeringen finns informationsskylt om områdets naturvärden. Självstängande grindar finns så att du kommer in i hagarna. Här finns inga markerade vandringsleder men landskapet är öppet och relativt lätt att vandra i på egen hand.

Lite längre söderut, utmed vägen mellan Brokind och Rimforsa ligger en annan typ av ekhagmark med mer lummiga partier, häftiga branter och varierade trädslag. Här finns en parkering med plats för cirka fyra bilar. Om du kommer från Linköpingshållet kan du inte göra en vänstersväng, utan du behöver åka fram och vända strax innan Hamra. För att komma in till reservatet behöver du först ta dig in genom en grind i viltstängslet. Glöm inte att stänga den efter dig.

Sommartid betas hagarna. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagarna under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 68,3 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Linköping
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland