Forsums gammelskog naturreservat

Forsums gammelskog är unik genom sin storlek och alla gamla träd. Här finns dramatiska raviner, fuktiga dalgångar och lavklädda hällmarker. Många träd bär dessutom spår av bränder.

Den gamla skogen har fått stå orörd under många år och bara avverkats försiktigt av tidigare generationer. Här har träden därför utvecklats i långsam takt till riktigt stora bjässar. I ravinerna växer gamla granar, många täckta av gammelgranslav och kattfotslav långt upp på stammarna. Den ovanliga skalbaggen granbarkgnagare trivs i de allra äldsta granarna, där den avslöjar sig genom millimetersmå hål i barken.

Eftersom skogen i stor utsträckning fått växa i fred finns även en hel del lövträd som asp, björk och alm i området. På marken är det grönt av såväl ormbunkar som lingonris och blåbärsris. I de fuktiga sänkorna kan du också känna den starka doften av skvattram.

I reservatet är det gott om död ved. Veden är viktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar som behöver döda träd för sin överlevnad. En ovanlig lav är den lilla dvärgbägarlaven som växer på hård död ved av tall eller ek.

Kanske hör du spillkråkans trummande när du kommer vandrande på den markerade leden. Hackspetten trivs i just sådan här gammal skog och hackar gärna ut sitt bo i de grova asparna. Gammelskogen uppskattas också av tjäder och andra skogsfåglar.

Förr var det mycket vanligare med bränder i skogen. Även om det var länge sedan det brann i Forsums gammelskog kan du på många gamla tallar fortfarande se spår av bränder, så kallade brandljud. 

För dig som besökare

En parkering finns med plats för sju bilar. Vid Fängebo följ skyltning mot naturreservatet. Vid parkeringen finns anordnad grillplats, fikabord och informationsskyltar. Östgötaleden går igenom naturreservatet. Mitt i reservatet kan du göra en avstickare från Östgötaleden in på en orangemarkerad liten slinga som går till Kattgullemossen och Kattgulletallen. En fyrahundraårig tall som står strax utanför reservatet. En liten bit in på den här avstickaren passerar du en naturlig vattenkälla. Testa gärna att smaka på källvattnet.

Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att de lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig när du går utmed leden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Forsums naturreservat ur beslutet från 2013. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 98 hektar

Skyddsår: 2013 

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss