Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Listorp naturreservat

Listorps naturreservat utgörs av en brandpräglad talldominerad gammelskog i en mosaik av hällmarkstallskog, myr- och tallrismossar. Reservatets kärna är en tjäderspelplats som varje vår blir arena för skogshönsens fortplantningslekar. På det sättet är reservatet viktigt för gammelskogarnas kanske viktigaste karaktärsfågel, men de gamla tallarna är även hemvist för ovanliga skalbaggar.

Området innehåller barrträd av hög ålder och även om stora delar är påverkade av tidigare plockhuggning och utdikningsförsök, så är trädåldrarna höga även i dessa delar. Hällarna är överdragna av en gråvit fäll av lavar, framförallt gråvit- och gulvit renlav med inslag av ruggar av islandslav.

Området har en rik insektsfauna med många spår av sällsynta arter, exempelvis reliktbock, knutna till gammal tall och tallved. Även en rik svampflora finns i området som till exempel gammelgranslav, laxticka och nästlav.

Den äldsta och grövsta skogen finns norr om Femskälen, det fina gamla stenröset, som markerar sammanstrålningen av fem grannfastigheter. Här finns upp emot 250-åriga tallar.

För dig som besökare

Här finns ingen parkering men du kommer till Listorps naturreservat genom att gå Östgötaledens sträckning mellan Stegeborg och Hösterum. På din vandring längs reservatet passerar du "Femskälen" som är ett stort gammalt gränsröse (upplagda stenar) som markerar gränsen mellan fem olika fastigheter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,1 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00