Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tataremossen naturreservat

Tataremossen är en typisk tallrismosse med göl och välutbildad lagg. Området fredades 1946 som domänreservat.

Reservatet utgörs huvudsakligen av en tallrismosse och fältskiktet domineras av skvattram och odon. I områdets norra del ligger tataregölen. Intill Tataregölen finns gungflyn med dystarr, tranbär, rosling och myggblomster.

Runt mossen finns kärrpartier i form av lagg som är bäst utbildat i väster. Söder om tallrismossen finns sumpskog. Här är inslaget av björk och gran större.

För dig som besökare

För att komma till Tataremossen ska du välja vägen som leder in till området västerifrån. Här finns ingen anordnad parkering men det finns möjlighet att ställa en eller två bilar längs med vägen som går genom reservatet. Tänk på att inte blockera vägen för andra fordon. I detta reservat finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 20 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Ydre

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss