Tataremossen naturreservat

Tataremossen är en typiskt utbildad tallrismosse med göl och välutbildad lagg. Området fredades 1946 som domänreservat.

Reservatet utgörs huvudsakligen av en tallrismosse och fältskiktet domineras av skvattram och odon. I områdets norra del ligger tataregölen. Intill tataregölen finns gungflyn med dystarr, tranbär, rosling och myggblomster.

Runt mossen finns kärrpartier i form av lagg som är bäst utbildat i väster. Söder om tallrismossen finns sumpskog. Här är inslaget av björk och gran större.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland