Tataremossen naturreservat

Tataremossen är en typisk tallrismosse med göl och välutbildad lagg. Området fredades 1946 som domänreservat.

Reservatet utgörs huvudsakligen av en tallrismosse och fältskiktet domineras av skvattram och odon. I områdets norra del ligger tataregölen. Intill Tataregölen finns gungflyn med dystarr, tranbär, rosling och myggblomster.

Runt mossen finns kärrpartier i form av lagg som är bäst utbildat i väster. Söder om tallrismossen finns sumpskog. Här är inslaget av björk och gran större.

För dig som besökare

För att komma till Tataremossen ska du välja vägen som leder in till området västerifrån. Här finns ingen anordnad parkering men det finns möjlighet att ställa en eller två bilar längs med vägen som går genom reservatet. Tänk på att inte blockera vägen för andra fordon. I detta reservat finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland