Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gorgberget naturreservat

Gorgberget är en platå med äldre hällmarkstallskog med små skvattrammossar och blockiga branter. Området är en rest av de en gång stora och omtalade gamla tallskogarna kring Stora Löpgöl. Här kan du se tallar av enorma dimensioner eller knotiga av ålder med vridna stammar.

Områdets natur och arter

I området finns även granar som är över 300 år, vilket är ovanligt för Östergötland. De höga naturvärdena i Gorgbergets naturreservat är knutna till gammelträden och den rika förekomsten på död tallved.

På gamla tallar har man hittat kläckhål och spår efter den rödlistade skalbaggen raggbock. För att hjälpa denna kräsna skalbagge att leva kvar i området och fortsätta föröka sig har Länsstyrelsen fällt några äldre, grova tallar. Dessa tallar måste väljas ut noga och ligga i soligt läge för att de ska vara lämpliga för raggbocken att lägga sina ägg där.

Några intressanta arter i reservatet är bland annat gammelgranlav och kattfotslav som växer på granbark, nästlav på grangrenar, dvärgbägarlav och ladlav på död tallved. Skogen är en fin miljö för vår största skogsfågel tjäder. Även hackspettar, talltita och andra skogsmesar finns i reservatet.

Området är känt för sina gamla gränsrösen som markerar var ägogränserna ligger. Dessa så kallade "gorgbergsrör" är skyddade som fast fornlämning och kan beskådas i reservatsgränsen.

För dig som besökare

Utmed en skogsbilväg finns en parkeringsficka med plats för två bilar. Från parkeringen kan du följa skogsbilvägen österut cirka 150 meter så kommer du fram till Östgötaleden. Östgötaleden passerar förbi precis utanför naturreservatet, vid bergets fot. Gorgberget naturreservat har i övrigt inga anordningar för dig som besökare men tallskogen är ganska lätt att vandra i och du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Gorgbergets naturreservat ur besluten från 2011 och 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och ved.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 39,2 hektar

Skyddsår: 2011 och utvidgat år 2016

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss