Vallerängstorp naturreservat

I Vallerängstorps naturreservat kan du uppleva gammelskog i avskilt läge.

Tallskogen i området är närmare 150 år gammal men det finns även träd som är upp till 200 år gamla. Förutom tallar finns också vidgreniga granar som vuxit mycket långsamt och blivit gamla. På några platser där det finns gott om död ved växer en rik flora av mossor på veden. Bland annat den ovanliga arten flagellkvastmossa.

År 2003 brann det i sydöstra delen av reservatet och brandspåren sätter ännu sin prägel på skogen och marken.

För dig som besökare

I det här reservatet finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i reservatsbeslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 23,8 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland