Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vallerängstorp naturreservat

I Vallerängstorps naturreservat kan du uppleva gammelskog i avskilt läge.

Tallskogen i området är närmare 150 år gammal men det finns även träd som är upp till 200 år gamla. Förutom tallar finns också vidgreniga granar som vuxit mycket långsamt och blivit gamla. På några platser där det finns gott om död ved växer en rik flora av mossor på veden. Bland annat den ovanliga arten flagellkvastmossa. År 2003 brann det i sydöstra delen av reservatet och brandspåren sätter ännu sin prägel på skogen och marken.

För dig som besökare

I det här reservatet finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Vallerängstorps naturreservat ur beslutet från 2019 och 2022. Texten är förenklad:

  • Du får inte plocka grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada mark, sten eller berg genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd av Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd av Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 37,4 hektar

Skyddsår: 2019 och utvidgat år 2022

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss