Vallerängstorp naturreservat

I Vallerängstorps naturreservat kan du uppleva gammelskog i avskilt läge.

Tallskogen i området är närmare 150 år gammal men det finns även träd som är upp till 200 år gamla. Förutom tallar finns också vidgreniga granar som vuxit mycket långsamt och blivit gamla. På några platser där det finns gott om död ved växer en rik flora av mossor på veden. Bland annat den ovanliga arten flagellkvastmossa.

År 2003 brann det i sydöstra delen av reservatet och brandspåren sätter ännu sin prägel på skogen och marken.

För dig som besökare

I det här reservatet finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i reservatsbeslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 23,8 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00