Lundaudden naturreservat

På en udde i Vättern ligger denna lummiga lövskog. Grova oxlar lutar sig ut mot vattnet och inne i lunden finns några jätteekar som skvallrar om att området tidigare varit mer öppet och betat.

Marken är flack och frodig och stränderna är steniga. Bland ädla lövträd och hasselbuketter finns gott om döda lövträd, både stående och liggande. På marken växer en fin och rik lundflora som särskilt utmärker sig på våren och försommaren. Då blommar blåsippor, vätteros, skogsnycklar, storrams, vitsippor, gullvivor, tvåblad, ormbär, sårläka och nästrot. Sammansättningen av arter visar att marken är kalkrik och att området tidigare har varit betat. På ett ställe finns till och med några exemplar den ovanliga orkidén Sankt Pers nycklar.

I södra änden av reservatet, mot kanten av åkern, ligger ett gravfält som är cirka 30 x 30 meter stort. Här finns åtta registrerade fornlämningar, bland annat en domarring och sju resta stenar. Alla stenarna har dock fallit omkull med tiden och det är numera svårt att se fornlämningarna i det höga gräset.

I Lundaudden finns gott om död ved och gamla träd

I Lundaudden finns gott om död ved och gamla träd

För dig som besökare

Här finns inga anordningar för dig som besökare. Detta område är mycket svårtillgängligt. Från land är udden helt avskuren av åkermarker och vägen till området är försedd med låst grind. Möjligen kan du nå reservatet via vattnet med kanot eller liknande. Tack för att du tar med dig ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2020 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Lundauddens naturreservat:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar men du får plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 11,5 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Vadstena

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss