Bäck naturreservat

I Bäcks naturreservat vandrar du genom lummiga lövlundar och blomstersmyckade betesmarker med praktfulla ekjättar. Bäckar med forsande små vattenfall omges av gammal barrskog på fuktiga marker. Odlingsrösen, hamlade träd, en raserad damm och en gammal stenvalvsbro ger ledtrådar till äldre tiders användning av mark och vatten.

Den ovanliga backsippan lyser upp betesmarken om våren med sina blåvioletta klocklika blommor och ludna blad. Djurens bete som pågått under lång tid har gjort att backsippan, liksom många andra ovanliga växter, kunnat leva kvar i markerna.

På de jättelika ekarna lever många ovanliga lavar som trivs när träden står ljusöppet. Den som närmar sig träden kan ha tur att få syn på läderbaggen som med sin klumpiga svarta skalbaggskropp glimmar till i brons från sin plats på barken.

Betesmarkerna omges av lummiga lövlundar och ädellövskog där gamla ekar och lindar samsas med hasselbuketter. På våren är marken översållad av vitsippor och liljekonvaljer som doftar ljuvligt.

Den som vill ströva i öppna marker och njuta av lövträd och blomrikedom stannar kvar i reservatets norra del. De med mer äventyrslust tar sig över Dammbäcken och följer vattnet längre söderut.

Bäcken bjuder på både strömmande partier och lugnflytande bågformade delar. Kronan på verket är det lilla vattenfallet längst i söder där fikakorgen med fördel packas upp på en liten klipphylla intill. Ser du en mörk liten knubbig fågel med vit haklapp som dyker efter mat, är det troligt att strömstaren gjort dig sällskap. Eller strömprästen som fågeln kallades förr.

För dig som besökare

I området finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men det är relativt enkelt att ströva fritt i de öppna betesmarkerna i norra delen av reservatet. Vi råder dig att inte gå in med hund i beteshagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Förenklat utdrag från beslutet taget år 2023, som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Bäcks naturreservat:

  • Du får inte göra skada på vare sig döda eller levande träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Undantag är matsvampar, som du får plocka.
  • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att till exempel borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger för fler än 50 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 34,1 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Boxholm

Markägare: Boxholms skogar AB och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss