Hägerstad slotts ekhage naturreservat

Uppe på åsen i Hägerstads slotts ekhage står ett antal grova och halvgrova ekar bland andra lövträd. De gamla träden erbjuder livsrum åt många ovanliga arter. Här finns bland annat den sällsynta Läderbaggen, som avslöjar sin närvaro med sin karaktäristiska doft av plommon och läder.

Hägerstad slotts ekhage utgörs av en vacker ås som bildades under den senaste istiden. Smältvatten från isen transporterade krossat bergmaterial som rundslipades i isälvarnas strömmar. När älven mynnade ut framför iskanten bildades rullstensåsar av sand, grus och sten. Du kan studera det mjukt rundade isälvsmaterialet längs med vägen i reservatets norra del.

Betesmarken som breder ut sig på åsen får sin karaktär av månghundraåriga ekjättar. På och i ekarna lever en stor mängs sällsynta lavar och insekter. Den ovanliga läderbaggen lever i trädens mulm. Mulm är en sågspånslik blandning av gnagrester, spillning och döda insekter som bildas i ihåliga ekstammar.

När du vandrar i reservatet kan du se ett antal fornlämningar som berättar om förgångna tiden. Utmed ekhagen finns ett gravfält från yngre järnåldern.

För dig som besökare

Du kommer till reservatets parkering genom att svänga av vid blå skylt "naturreservat" från Ukna-vägen. En parkering med plats för en bil finns i norra änden av reservatet. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen. Reservatet kan även nås från vattnet med kanot/kajak eller skridskor. Bäst att komma i land är vid Gravholmen på södra udden av reservatet.

Från parkeringen startar en omarkerad men vältrampad stig in i reservatet. Stigen går fram till andra änden av udden där det också finns ett fikabord. Området är öppet och lätt att vandra i med fina vyer över det betade landskapet och sjön Vindommen.

Sommartid betas hela området av får men det finns självstängande grindar och stätta så att man kan ta sig in i området. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 2002 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet Hägerstad slotts ekhage:

  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller liknande mer än ett dygn.
  • Du får inte plocka eller gräva upp växter eller svampar men du får plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller genom att samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
  • Du får inte utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
  • Du får inte nyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 6,2 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Hammersta Konsult AB

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss