Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rävsholmen naturreservat

Den rika förekomsten av olikåldriga, ofta gamla och delvis döda, ekar på Rävsholmen är av mycket stort värde. På marken växer en artrik och betespräglad flora som också är skyddsvärd.

Rävsholmen var förr en holme men är idag på grund av landhöjningen sammanvuxen med fastlandet. Området har länge använts som betesmark. På sluttningar växer gamla, spärrkroniga ekar. Det finns också gott om döda och ihåliga ekar. Nere i dalgångarna är det något mera öppet. Här växer bland annat korskovall, svinrot, löktrav och bergtörel.

Uppe på höjderna går berget i dagen. Bland mer eller mindre täta buskage av slån och nypon finns bland annat blodnäva, jungfrulin, vit fetknopp, gaffel- och hällebräken.

För dig som besökare

Runt holmen finns flera fina stränder som lockar till sig båtturister. För andra besökare är området mera svårtillgängligt eftersom inga vägar leder ner till Rävsholmen.

Sommartid betas reservatet av nötkreatur. Under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Rävsholmens naturreservat ur beslutet från 1995. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel döda djur eller klättra i träd som har fågelbo.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel eller bur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra båt maximalt två dygn i följd vid samma strand.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte anordna tävling eller läger.
 • Du får inte parkera eller ställa upp husvagn.
 • Du får inte köra motordrivet fordon, vattenskoter eller hydrokopter.
 • Du får inte utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 45 hektar

Skyddsår: 1943 som domänreservat som omfördes till naturreservat 1995

Kommun: Norrköping

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss