Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Åbobranterna naturreservat

Åbobranterna är ett högt berg med en rasbrant med gammal och grov skog. Utsikten är vidsträckt ut över södra skogsbygden. Väster om branterna finns mer lättvandrade skogar.

Strax öster om Vipprössle i södra Ulrika (Linköpings kommun) ligger ett skogsområde som kallas Åbobranterna. Vid Åbobranterna är det ordentligt bergigt. Det är typiskt för det småländska höglandet som tar sin början här. Höjdskillnaden mellan berg och dal är i den norra delen hela 75 meter.

I branterna växer grova granar och det finns även stora aspar och björk samt enstaka sälg, lönn, lind och rönn. Längs bergets krön tar tallen vid i hällmarksmiljön. Det finns uppgifter om upp till 300 år gamla tallar från södra delen av området. Väster om branterna finns mer lättvandrade skogar där tall och gran blandas i lika delar.

I reservatet är det vanligt med död ved, både som liggande och stående träd. Död ved är ovanligt i dagens produktionsskogar och därför ett mycket viktigt inslag i området. Det finns även ett par yngre skogsavsnitt i området och en yta med stormfälld skog. 

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Närmaste parkering finns vid Svalgölenbrantens naturreservat söder om Åbobranten. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatens natur och kultur. Därifrån är det cirka 700 meters promenad på skogsbilvägar fram till Åbobrantens reservatsgräns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Åbobranternas naturreservat ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor, lavar, eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 20 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 36,9 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Linköping

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss