Stjärnö naturreservat

I Kattedalsfjärden i Valdemarsviken ligger Stjärnö naturreservat. I reservatet ingår Stjärnholmen och en bit av halvön Stjärnö.                         

Reservatet är kuperat med berg i dagen på många ställen. Nästan hela området är klätt med skog i varierande ålder från äldre, tämligen orörd skog till ungskog och hygge. Stjärnö betas och även övriga delar bär spår av tidigare odling och bete.

Vattenområdet består i sin helhet av grunda bottnar i Kattedalsfjärden. Detta är en nästan avsnörd havsvik som utgör en mycket viktig rastlokal för fåglar och som sannolikt har unika undervattensvärden.

För dig som besökare

I Stjärnö naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga men respektera tillträdesförbudet på Stjärnholmen. Hela Stjärnö udde ingår i en stor betesmark som betas av nötkreatur på sommaren. Vi rekommenderar att du inte går in med hund under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Glöm inte att stänga grindar efter dig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skyltar vid reservatet.

Observera att:

  • Det är förbjudet att beträda mark på Stjärnholmen eller komma närmare Stjärnholmen än 100 meter under tiden 1/2 - 15/8.
  • I hela reservatet är det förbjudet att fiska året runt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 73 hektar

Skyddsår: 1983

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss