Ekhultebergen naturreservat

I den riksintressanta och mycket natursköna Uknadalen i sydöstra Östergötland ligger Ekhultebergens naturreservat. Här finns en av länets största gammelskogar. Bland ståtliga tallar och ädla lövträd lever ett stort antal speciella och ovanliga arter.

Reservatets natur och arter

Ekhultebergen ligger i både Östergötlands län och Kalmar län. Reservatet omfattar mäktiga förkastningsbranter ner mot sjön Åkervristen och ett stort skogsområde uppe på höjdplatån.

Uppe på de magra hällmarkerna växer tallar som med sitt djupa rotsystem når till vatten och näring. Granarnas rötter går inte lika djupt, och därför finner du dem istället i de fuktiga sänkorna. På de solbelysta branterna ner mot sjön klänger ädellövträden lind och ek.

Tack vare den svåra terrängen har skogen fått stå orörd genom flera århundraden. Bara några få kolbottnar skvallrar om människans små nyttjanden av skogen.

I reservatet har man funnit granar som varit över 200 år och tallar i en respektingivande ålder om 400 år. Sådana tallar känns igen på sin släta ytterbark som brukar liknas vid krokodilskinn, därav namnet krokodilbark eller pansarbark. I området finns många döda träd, både liggande och stående. De är viktiga tillhåll för många svampar, lavar och insekter.

Vissa av tallarna är gulfärgade på sina solbelysta sidor. Där har den svarta praktbaggen varit framme. Denna mycket sällsynta skalbagge lever i skorpbarken på urskogstallar i sydöstra Sverige. Träden skadas inte men avger kåda som färgar dem gula.

I lite mer fuktiga delar av tallskogen hänger den hotade laven ringlav ned från grenarna. Den liknar skägglav, men är större och genom sprickor i det yttre skiktet ses det vita innanmätet som ljusa ringar.

För dig som besökare

En parkeringsficka med plats för cirka sex bilar finns utmed vägen mellan Falerum och Hannäs. Vid parkeringen finns fikabord. Informationsskyltar finns vid reservatets parkering och utmed Tjustleden.

Från parkeringen kan du promenera en orangemarkerad vandringsled som går i en slinga runt reservatet. Vandringen är cirka fem kilometer lång. Missa inte den vackra utsikten uppifrån bergsklackarna över sjön Åkervristen. Cirka 50 meter av leden går genom en betad hagmark. Du passerar staketet genom en fjädergrind och en stätta. Glöm inte att stänga grinden efter dig!

För dig som kommer gåendes utmed Tjustleden eller Östgötaleden rekommenderas ett stopp vid Ekhultebergen. Kombinera gärna din utflykt med ett besök i det närliggande naturreservatet Stjälkhammar som också ligger utmed Tjustleden.

Döda granar längs leden

Längs vissa delar av vandringsleden har granar angripits av granbarkborre. Dessa träd blir ofta spröda och faller lätt. Var försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett utdrag från beslutet från 2001 som på ett förenklat sätt beskriver vilka regler som gäller för besökare i Ekhultebergens naturreservat:

 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte skada mark och berg genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 196,4 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Åtvidaberg och Västervik

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss