Ekhultebergen naturreservat

I den riksintressanta och mycket natursköna Uknadalen i sydöstra Östergötland ligger Ekhultebergens naturreservat - en av de största urskogslika skogarna i länet. Bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker och ädla lövträd ner mot sjön lever ett stort antal speciella och ovanliga varelser.

Ekhultebergens naturreservat ligger i både Östergötlands- och Kalmar län. Det omfattar mäktiga förkastningsbranter ner mot sjön Åkervristen och ett stort skogsområde beläget på höjdplatån ovanför branten.

Uppe på de magra hällmarkerna växer tallar som med sitt djupa rotsystem når till vatten och näring. Granarnas rötter går inte lika djupt, och därför finner du dem istället i de fuktiga sänkorna. På de solbelysta branterna ner mot sjön klänger ädellövträden lind och ek.

Tack vare den svåra terrängen har skogen fått stå orörd genom flera århundraden. Bara några få kolbottnar skvallrar om människans små nyttjanden av skogen.

I reservatet har man funnit granar som varit över 200 år och tallar i en respektingivande ålder om 400 år. Sådana tallar känns igen på sin släta ytterbark som brukar liknas vid krokodilskinn, därav namnet krokodilbark eller pansarbark.

Vissa av tallarna är gulfärgade på sina solbelysta sidor. Där har den svarta praktbaggen varit framme. Denna mycket sällsynta skalbagge lever i skorpbarken på urskogstallar i sydöstra Sverige. Träden skadas inte men avger kåda som färgar dem gula.

I lite mer fuktiga delar av tallskogen hänger den hotade laven ringlav ned från grenarna. Den liknar skägglav, men är större och genom sprickor i det yttre skiktet ses det vita innanmätet som ljusa ringar.

I reservatet finns många döda träd, både liggande och ännu uppräta. De är viktiga tillhåll för många svampar, lavar och insekter.

För dig som besökare

En parkeringsficka med plats för cirka sex bilar finns utmed vägen mellan Falerum och Hannäs. Vid parkeringen finns fikabord. Informationsskyltar finns vid reservatets parkering och utmed Tjustleden.

Från parkeringen kan du promenera en orangemarkerad vandringsled som går i en slinga runt reservatet. Vandringen är cirka fem kilometer lång. Missa inte den vackra utsikten uppifrån bergsklackarna över sjön Åkervristen. Cirka 50 meter av leden går genom en betad hagmark. Du passerar staketet genom en fjädergrind och en stätta. Glöm inte att stänga grinden efter dig!

För dig som kommer gåendes utmed Tjustleden eller Östgötaleden rekommenderas ett stopp vid Ekhultebergen. Kombinera gärna din utflykt med ett besök i det närliggande naturreservatet Stjälkhammar som också ligger utmed Tjustleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 196,4 hektar
Skyddsår: 2001
Kommun: Åtvidaberg och Västervik
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland