Dyhult naturreservat

Öster om sjön Strohlången ligger Dyhult naturreservat. Tillsammans med Hälla naturreservat bildar det ett värdefullt område gammelskog. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar.

Området är en mosaik av gammelskogsmiljöer. Här finns 250-åriga hällmarkstallskogar omväxlande med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Denna vår största skogshöna är kräsen; bara de finaste pärlorna i våra skogar duger som fortplantningsarena.

Få spår vittnar om att skogen någonsin varit påverkat av skogsbruk. I reservatets äldre barrskog finns signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

För dig som besökare

Östgötaleden passerar förbi Dyhults naturreservat. Från Östgötaleden kan du ta en avstickare in på en orangemarkerad vandringsled som tar dig på en rundslinga genom reservatets mångfald och skönhet. Rundslingan är cirka 1,5 kilometer lång.

I Dyhults naturreservat finns ingen anordnad parkering men du kan parkera vid Hälla naturreservat norr om Dyhult. Från parkeringen får du promenera utmed Östgötaleden cirka 1,5 kilometer för att komma till Dyhults naturreservat. Parkeringen ligger strax efter gården Misskärr och har plats för fyra bilar. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20,1 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Söderköping
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland