Dyhult naturreservat

Öster om sjön Strohlången ligger Dyhult naturreservat. Tillsammans med Hälla naturreservat bildar det ett värdefullt område gammelskog. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar.

Området är en mosaik av gammelskogsmiljöer. Här finns 250-åriga hällmarkstallskogar omväxlande med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Denna vår största skogshöna är kräsen; bara de finaste pärlorna i våra skogar duger som fortplantningsarena.

Få spår vittnar om att skogen någonsin varit påverkat av skogsbruk. I reservatets äldre barrskog finns signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

För dig som besökare

Östgötaleden passerar förbi Dyhults naturreservat. Från Östgötaleden kan du ta en avstickare in på en orangemarkerad vandringsled som tar dig på en rundslinga genom reservatets mångfald och skönhet. Rundslingan är cirka 1,5 kilometer lång.

I Dyhults naturreservat finns ingen anordnad parkering men du kan parkera vid Hälla naturreservat norr om Dyhult. Från parkeringen får du promenera utmed Östgötaleden cirka 1,5 kilometer för att komma till Dyhults naturreservat. Parkeringen ligger strax efter gården Misskärr och har plats för fyra bilar. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 20,1 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss