Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dyhult naturreservat

Öster om sjön Strohlången ligger Dyhult naturreservat. Tillsammans med Hälla naturreservat bildar det ett värdefullt område gammelskog. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar.

Området är en mosaik av gammelskogsmiljöer. Här finns 250-åriga hällmarkstallskogar omväxlande med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Denna vår största skogshöna är kräsen; bara de finaste pärlorna i våra skogar duger som fortplantningsarena.

Få spår vittnar om att skogen någonsin varit påverkat av skogsbruk. I reservatets äldre barrskog finns signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

För dig som besökare

Närmaste parkering ligger vid Hälla naturreservat, strax efter gården Misskärr. Parkeringen har plats för fyra bilar. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen. Från parkeringen är det en promenera på cirka 1,5 kilometer längs Östgötaleden för att komma till Dyhults naturreservat. Från Östgötaleden kan du vika av, in på reservatets orangemarkerade vandringsled som tar dig på en 1,5 kilometer lång rundslinga i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Dyhults naturreservat, ur beslutet från 2009:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte rida eller cykla.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på grillplats som anordnats och skyltats av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 20,1 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss