Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mörkahålkärret naturreservat

Mörkahålkärret är en av Ombergs mer okända pärlor. Helt klart värt ett besök när blomningen är som finast i kärret. Blomningen börjar i maj och avlöser med olika arter in i augusti. Detta naturreservat erbjuder fina upplevelser för dig som gillar våtmarker, ovanliga växter och orkidéer.

Naturreservatet kan delas upp i tre olika områden: kalkkärret, sumpskog och dammen. I kalkkärret växer halvgräset axag i täta tuvor. Här finns även många kalkanpassade växter. Du som besökare kan till exempel hitta olika orkidéer som flugblomster och skogsnycklar. I kärret finns många typiska snäckor, varav några är mycket sällsynta och till och med hotade av utrotning.

I kanten av kärret rinner en bäck vars slutliga mål är att kasta sig ut i Vättern vid Stocklycke hamn. Runt kärret och bäcken växer en sumpig alskog och granskog. En del grova granar står här bland tvåblad, skogsbingel och liljekonvalj. Här växer även det mycket ovanliga knottblomstret.

Mörkahåldammen skapades år 1919 för att tjäna som fiskodling för ädelfisk. Uppdraget misslyckades, men dammen fortsätter att vara intressant trots detta. I dammen lever gott om vattenlevande insekter men även de hotade groddjuren större vattensalamander och mindre vattensalamander.

För dig som besökare

Genom Mörkahålkärret går både den blå leden och den gröna leden. Den blå kallas för Ellen Keys led och är 6 kilometer lång och den gröna leden kallas för Älvarumsleden och är 7 kilometer lång. Förslagsvis startar du den blå leden från Hjässatorget och den gröna leden från Stocklycke.

För dig som inte vill gå så långt utan bara vill besöka Mörkahålkärret rekommenderas att gå den blå leden från Stocklycke till Mörkahåldammen och sedan ta in på den gröna leden genom Mörkahålkärret och slutligen följa Tillyvägen (mindre grusad bilväg) tillbaka till Stocklycke. Denna promenad är cirka 2,5 kilometer. Du behöver inte stövlar eftersom leden över kärret går på träspänger.

Vid Stocklycke och Hjässatorget finns parkeringsplatser, torrdass och grillplatser. Vid Stocklycke finns parkeringsplatser för buss. Här finns även ett vandrarhem.

Mörkahålkärret är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Mörkahålkärrets naturreservat från beslutet taget år 1998. Texten är förenklad:

 • Du får inte tälta.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada vegetation eller gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna läger för fler än 50 personer.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 10,7 hektar

Skyddsår: 1998, reviderat 2023

Kommun: Ödeshög

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss