Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekebergs lövskog naturreservat

Ekebergs lövskog är en före detta löväng som nu domineras av äldre lövskog av framförallt asp, ek och björk med riklig förekomst av döda och döende träd. Delar av området har också utnyttjats som betesmark.

Fältskiktet har typisk lundkaraktär med många värdefulla växter. Blåsippor förekommer rikligt och det finns inslag av svart trolldruva, underviol och vårärt. Det finns även många värdefulla mossor och lavar, varav flera är hotade eller klassade som signalarter. Ekebergs lövskog är också av stort värde för insekter, med tanke på alla döda och döende träd.

För fåglarna är den rika tillgången på föda och bohål viktig och det finns gott om bohål och hack efter födosök i de äldre träden. Typiska arter bland häckfåglarna i lövskogen är till exempel nötväcka, grönsångare, svartvit flugsnappare och grå flugsnappare. Andra regelbundna häckfåglar är mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, spillkråka, stenknäck och stjärtmes.

Hittills har 12 rödlistade arter påträffats i området, varav tre fåglar, tre insekter, tre lavar och tre svampar.

För dig som besökare

Vägen mellan Ekeberg och Mossebo går genom reservatet. Utmed vägen finns parkering med plats för fyra bilar. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen. I reservatet finns inga vandringsleder men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Ekebergs lövskog ur beslutet från 1998. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på vägar och parkering.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter eller plocka mossor eller lavar.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss