Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gäddöskogen naturreservat

Vid Gäddö finns gammelskog och mossar. Ovanligt många grova tallar står kvar från tidigare generationer. De äldsta träden började gro redan på 1770-talet. Sedan dess har tallarna stått här genom stormar och brukande och är tillsammans med urgamla stubbar reliker från förr.

Till sevärdheterna hör särskilt områdets gamla tallar av vilka det finns ett antal riktigt grova och högvuxna mitt i reservatet. En annan sevärd plats är gränsröset ”Örbergsstaven” längst i öster. Röset är av hög ålder och markerar gränsen mellan socknarna Regna, Skedevi och Risinge. Stenhögen är stor och ligger väl synligt på en öppen berghäll.

Gäddöskogen ligger i utkanten av Kolmårdsterrängen. Landskapet är ganska plant och odramatiskt men ändå omväxlande med blockiga höjder och slingrande sumpskogar. Gammelskogen innehåller träd i alla åldrar och storlekar. Delar av skogen har påverkats av angrepp från granbarkborre. Granar faller efterhand vilket ger utrymme för ljusgynnade träd, bland annat tall.

I reservatet finns stora arealer med fina sumpskogar och myrkanter. Några typiska arter som föredrar den här miljön är orkidéerna spindelblomster och korallrot. Ofta tänker man sig att orkidéer har färgstarka blommor som drar blickarna till sig, men så är inte fallet med de här två. Båda arterna har små och ganska oansenliga blommor som kräver närsynt studie för att avslöja dess skönhet.

Gammal tall med pansarbark. Foto: Jens Johannesson

Gammal tall med pansarbark. Foto: Jens Johannesson

För dig som besökare

I Gäddöskogen finns ingen vägvisning, parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2023 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Gäddöskogens naturreservat:

  • Du får inte ta ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd.
  • Du får inte gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar, snäckor, sniglar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att får anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 35 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Finspång

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss