Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Toppkullaberget naturreservat

Toppkullaberget utgörs av ett brant långsträckt berg, klätt med gammal tallskog. Vid bergets östra sida finns inslag av stup med en iögonfallande storblockig rasbrant nedanför.

Toppkullaberget höjer sig över Bringesån och sjöarna Övre Föllingen och Lillsjön. Reservatet präglas av tallhällmarker, ofta med berg i dagen och rikligt med gamla tallar. Nedanför berget ingår också andra skogstyper som blandskogar, sumpskogar granskogar och lövskogar med asp och ädla lövträd. Utspritt i barrskogen finns död ved i olika nedbrytningsstadier som är mycket värdefullt för många insekter, vedsvampar, lavar, mossor och hackspettar.

För dig som besökare

I Toppkullabergets naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Den som lyckas ta sig upp på berget får vida vyer över sjöarna och det närliggande naturreservatet Hylta bränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Toppkullabergets naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar, oavsett om de står upp eller har fallit omkull.
  • Du får inte plocka växter, svampar eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 34,2 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss