Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Toppkullaberget naturreservat

Toppkullaberget utgörs av ett brant långsträckt berg, klätt med gammal tallskog. Vid bergets östra sida finns inslag av stup med en iögonfallande storblockig rasbrant nedanför.

Toppkullaberget höjer sig över Bringesån och sjöarna Övre Föllingen och Lillsjön. Reservatet präglas av tallhällmarker, ofta med berg i dagen och rikligt med gamla tallar. Nedanför berget ingår också andra skogstyper som blandskogar, sumpskogar granskogar och lövskogar med asp och ädla lövträd.

Utspritt i barrskogen finns död ved i olika nedbrytningsstadier -värdefulla miljöer för många insekter, vedsvampar, lavar, mossor och hackspettar.

För dig som besökare

I Toppkullabergets naturreservat finns ingen parkering eller andra anordningar för besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Den som lyckas ta sig upp på berget får vida vyer över sjöarna och det närliggande naturreservatet Hylta bränder. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 34,2 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss