Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kokärrets gammelskog naturreservat

Kokärrets skogsområde med den 150-åriga barrblandskogen har i stort sett varit undantaget modernt skogsbruk. Här är det gott om grova och höga träd och i reservatets nordvästra del kan du titta närmare på en stor och välbevarad gammal varggrop.

Kolmården, till vilket Kokärret hör, betyder "bränd skog" och syftar på att skogarna i denna del av Östergötland brann naturligt och ofta. Du kan på flera ställen se spår efter skogsbränder på tallar som är svedda på ena sidan. Detta kallas för brandljud.

Dessutom framställdes mycket kol i dessa trakter för att användas i masugnarna vid järnbruken. I reservatet finns åtminstone en gammal kolbotten från denna tid. En kolbotten är en lämning efter en kolmila, där man förr i tiden utvann träkol.

Området är lätt kuperat med många gamla träd, främst tall men även en del gran. På marken är det gott om blåbärsris. I en sänka mellan bergshöjderna är marken mer fuktig. I sumpskogarna går det att hitta intressanta arter som ullticka och gammelgranslav. Norr om sumpskogarna växer bland annat garnlav, den lilla orkidén knärot och grönpyrola.

Under vårvintern har tjädern en lekplats här i gammelskogen, där tupparna brukade spela. Järpe och tretåig hackspett är andra fåglar som finns i reservatet.

I Kokärrets gammelskog växer vedtrappmossa och andra sällsynta arter som behöver gamla träd och död ved för att överleva. De är känsliga för avverkningar och trivs bäst i skogar som under lång tid har varit undantagna från modernt skogsbruk.

För dig som besökare

Du parkerar vid Erikslunds naturreservat (vid Nunnebanan) som ligger cirka 600 meters promenad väster om Kokärrets naturreservat. Från parkeringen kan du vandra längs en orangemarkerad vandringsled som går i en rundslinga genom reservatet. Leden passerar bland annat ett fikabord, en varggrop och en gammal kolbotten. Sammanlagt är leden i reservatet cirka 2,5 kilometer lång.

Du kan också komma hit till fots via Sörmlandsleden. Från Sörmlandsleden vid Nöden går en vandringsled in i Kokärrets naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Kokärrets gammelskog ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 26,8 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss