Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arnö naturreservat

Arnö naturreservat tar dig tillbaka i tiden och visar hur skärgårdslandskapet såg ut vid förra sekelskiftet. Här kan du upptäcka luckiga barrskogar med fina, solbelysta gläntor och vackra orkidéklädda hällar.

På Valdermarsvikens sydsida ligger den utstickande udden Arnö. Större delen av reservatet består av betespräglad barrskog men här finns också öppna hagmarker och värdefulla strand- och vattenmiljöer.

Betet i de gamla skogarna innebär att skogen blir luckig och full av gräsbevuxna små gläntor. I öppna betesmarker och solbelysta gläntor växer en rik flora. Gullviva, jungfrulin, kattfot, spåtistel och mandelblomma tyder alla på en långvarig traditionell betesskötsel.

På yttre delen av Arnöudden växer en gammal hällmarkstallskog utan tydliga spår av bete. Här finns också intressanta berghällar med speciella veckade mönster. Dessa och många andra hällar i områden pryds av Adam och Eva. De vita och rosa orkidéerna pryder markerna i maj och juni tillsammans med stora mängder styvmorsviol.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar finns utmed vägen till Kvädö. Vid parkeringen finns ett fikabord. Från parkeringen går en orangemarkerad vandringsled in i en rundslinga i reservatet. Hela promenadsträckan fram och tillbaka är 4,7 kilometer lång.

Informationsskyltar om reservatet finns vid parkeringen samt på ytterligare några platser i området.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 128 hektar

Skyddsår: 1970

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00