Arnö naturreservat

Arnö naturreservat tar dig tillbaka i tiden och visar hur skärgårdslandskapet såg ut vid förra sekelskiftet. Här kan du upptäcka luckiga barrskogar med fina, solbelysta gläntor och vackra orkidéklädda hällar.

På Valdermarsvikens sydsida ligger den utstickande udden Arnö. Större delen av reservatet består av betespräglad barrskog men här finns också öppna hagmarker och värdefulla strand- och vattenmiljöer.

Betet i de gamla skogarna innebär att skogen blir luckig och full av gräsbevuxna små gläntor. I öppna betesmarker och solbelysta gläntor växer en rik flora. Gullviva, jungfrulin, kattfot, spåtistel och mandelblomma tyder alla på en långvarig traditionell betesskötsel.

På yttre delen av Arnöudden växer en gammal hällmarkstallskog utan tydliga spår av bete. Här finns också intressanta berghällar med speciella veckade mönster. Dessa och många andra hällar i områden pryds av Adam och Eva. De vita och rosa orkidéerna pryder markerna i maj och juni tillsammans med stora mängder styvmorsviol.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar finns utmed vägen till Kvädö. Vid parkeringen finns ett fikabord. Från parkeringen går en orangemarkerad vandringsled in i reservatet. Hela promenadsträckan fram och tillbaka är 4,7 kilometer lång. Informationsskyltar om reservatet finns vid parkeringen samt på ytterligare några platser i området.

Sommartid betas reservatet av nötkreatur. Under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Arnös naturreservat ur beslutet från 2008. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt en natt.
 • Du får förtöja båt maximalt en natt.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad grillplats som Länsstyrelsen har markerat med skylt.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja naturreservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 128 hektar

Skyddsår: 1970

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss