Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ringstad mosse naturreservat

I Ringstad mosse är det vildvuxet och fågeltätt. På mossen har det tidigare bedrivits torvtäkt men det har upphört sedan länge. Mossen har sedan dess varit orörd och en skog har vuxit upp. I området varierar vattennivån mycket. Ibland svämmar stora områden över.

Sumpskogarna är en stor och viktig del av naturreservatet. På grund av återkommande översvämningar har många björkar och aspar dött. Mängden död ved, tillsammans med den rikliga undervegetationen och våtmarkerna med de stora vattenfluktuationerna gör området extra intressant för många fågelarter. I och omkring mossen har över 150 fågelarter skådats.

För dig som besökare

Ringstad mosse ligger intill tätorten Svärtinge, utanför Norrköping. Naturreservatet ligger på en plats som är svår att ta sig till. Här finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Området i sig är också svårt att vandra i eftersom det är vildvuxet och flera diken gör det besvärligt att passera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Ringstad mosse ur beslutet från 2023. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger med fler än 100 deltagare.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få föra in arter eller individer som för området är nya eller har främmande genetiskt ursprung.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 146 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: Norrköpings kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss