Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svensksundsviken naturreservat

Strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela östersjökusten breder ut sig i Svensksundsviken. Under höst och vår rastar stora mängder flyttfåglar här. Sommartid kan du se häckande fåglar på maderna och i vassarna utmed viken. 

Naturvärden

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed viken ligger vidsträckta, betade strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar. Här och var finns också ekhagar. Vissa av öarna ska utvecklas till naturskog.

Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt. Sammanlagt har drygt 230 fågelarter setts här. Under vår och höst är viken en rastplats för många flyttfåglar, framför allt vadarfåglar, änder och gäss. För grågäss och fjällgäss är det här en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.

Det finns också många fåglar som häckar i vassarna och på de vidsträckta strandängarna. Du kan bland annat se vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra storspoven med sin långa böjda näbb. Ibland kan man även skåda en samling av havsörnar.

Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv nära havet. Här finner du bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern. Förr i tiden var havsstrandängarna vid Svensksundsviken viktiga slåttermarker och betesmarker. Men än idag brukas markerna väl med slåtter och bete. Detta är nödvändigt för att det värdefulla växtlivet och djurlivet ska fortleva.

För dig som besökare

OBS! Fågeltornet renoveras under 2024

Under 2024 kommer fågeltornet vara avstängt under två till tre veckor på grund av renovering. Arbetet behöver göras vid rätt väderförhållanden och exakt tidpunkt är svårt att förutse. Informationen kommer uppdateras på denna sida så snart vi vet vilka veckor det blir.

Vid huvudparkeringen startar en vandringsled in till reservatet. Efter 650 meter delar sig leden och du kan välja att antingen gå mot ett utsiktsberg eller mot ett fågeltorn. Båda lederna är totalt cirka 1,5 kilometer långa. Leden mot fågeltornet går på spänger.

Fikabord finns vid huvudparkeringen, utsiktsberget och fågeltornet. Fikabord finns även vid "Lilla utsikten" som ligger halvvägs längs leden till utsiktsberget.

För personer med nedsatt rörelseförmåga finns en liten parkering vid utsiktsberget, norr om Svensksunds gård. Från denna parkering är det bara 30 meter till utsiktsberget. Vid utsiktsberget finns vindskydd, grillplatser och ett torrdass. Grillplatserna och dasset är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sommartid betas delar av reservatet av nötkreatur. Under denna period avråder vi från att gå in med hund eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Svensksundsvikens naturreservat från 2015.

 • För att inte störa fåglarna under den känsliga häckningsperioden är det tillträdesförbud i delar av reservatet under perioden 1 april till 30 juni. Området med tillträdesförbud ser du som röd yta i kartan nedan. Undantag är besöksanläggningarna och de markerade vandringslederna där du är välkommen året om.
 • Du får inte tälta eller övernatta i husvagn eller husbil.
 • Du får inte köra vattenskidor, vattenskoter eller liknande.
 • Du måste hålla din hund kopplad. Förbudet gäller inte djur i båt eller i samband med jakt.
 • Du får inte samla grenar eller annat trä.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte införa nya arter för området.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte plocka växter, svampar, mossor eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får endast göra upp eld på iordningställda eldplatser.
 • Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
 • Du får inte köra motor på tomgång eller använda motordrivet laddningsaggregat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1974,8 hektar

Skyddsår: 1981

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Svensksundsviken ligger cirka 8 kilometer öster om Norrköping. Se kartan nedan.

Med kollektivtrafik

Du kan ta dig hit med buss från Norrköping, Östra Husby eller Arkösund. Närmaste busshållplats heter "Konungsunds by" och ligger cirka 300 meters promenad från reservatets huvudparkering/entré. För att gå trafiksäkert från hållplatsen kan du gå på grusvägen som går parallellt med väg 209.

Med bil

Huvudparkeringen ligger intill väg 209 på vägen mellan Norrköping och Östra Husby. Parkeringen har plats för 20-30 bilar. För personer med nedsatt rörelseförmåga finns även en liten parkering vid utsiktsberget, norr om Svensksunds gård.

Med GPS

För att hitta huvudparkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.58066,16.38426

Parkeringen för personer med nedsatt rörelseförmåga hittar du genom att skriva in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.59099,16.37940

Traktens historia

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss