Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svensksundsviken naturreservat

Strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela östersjökusten breder ut sig i Svensksundsviken. Under höst och vår rastar stora mängder flyttfåglar här. Sommartid kan du se häckande fåglar på maderna och i vassarna utmed viken. 

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed vikens stränder ligger vidsträckta, betade strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar. Här och var finns också ekhagmarker. Vissa av öarna ska utvecklas till naturskog.

Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt. Sammanlagt har drygt 230 fågelarter setts här. Under vår och höst är viken en rastplats för många flyttfåglar, framför allt vadarfåglar, änder och gäss. För grågäss och fjällgäss är den en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.

Det finns också många fåglar som häckar i vassarna och på de vidsträckta strandängarna. Du kan bland annat se vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra storspoven med sin långa böjda näbb. Ibland kan man även skåda en samling av havsörnar.

Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv nära havet. Här finner du bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern. Förr i tiden var havsstrandängarna vid Svensksundsviken viktiga slåtter- och betesmarker.

Men än idag brukas markerna väl med slåtter och bete. Detta är nödvändigt för att det värdefulla växt- och djurlivet ska fortleva.

För dig som besökare

En stor parkering med plats för 20-30 bilar finns intill väg 209, cirka en mil öster om Norrköping. Vid parkeringen finns informationsskyltar och flera fikabord. Från parkeringen startar en vandringsled till ett utsiktsberg och vidare till ett fågeltorn. Spänger längs leden tar dig torrskodd över strandängar och kärr. Från parkeringen till fågeltornet är det cirka 1,5 kilometers promenad. Vid fågeltornet finns fikabord.

För personer med nedsatt rörelseförmåga finns även en liten parkering vid utsiktsberget, norr om Svensksunds gård. Från denna parkering till utsiktsberget är det cirka 30 meter. Vid utsiktsberget finns eldstad, vindskydd, fikabord, informationsskyltar och ett torrdass som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Sommartid betas delar av reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagarna eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Svensksundsvikens naturreservat från 2015.

 • För att inte störa fåglarna under den känsliga häckningsperioden är det tillträdesförbud i delar av reservatet under perioden 1 april till 30 juni. Området med tillträdesförbud ser du som röd yta i kartan nedan. Undantag är besöksanläggningarna och de markerade vandringslederna där du är välkommen året om.
 • Du får inte tälta eller övernatta i husvagn eller husbil.
 • Du får inte köra vattenskidor, vattenskoter eller liknande farkost.
 • Du måste hålla din hund kopplad. Förbudet gäller inte djur i båt eller i samband med jakt.
 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte införa för området nya arter.
 • Du får inte spela musik/ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får inte göra upp eld annat än på iordningställda eldplatser.
 • Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
 • Du får inte tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1974,8 hektar

Skyddsår: 1981

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Traktens historia

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet