Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Getmans rike naturreservat

OBSERVERA! För närvarande är vandringsleden i Getmans rike svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Välkommen till Getmans rike! Trots sin ringa storlek bjuder detta skogsreservat på en omväxlande natur med höga naturvärden.

I skogen finner du både långsamt växande gran i varma, ljusa lägen och grov gran i slutna, fuktiga miljöer. Den gamla skogen består av både ren granskog och hällmarkstallskog där den flerskiktiga naturen bidrar till skydd för många djur. På en del av de senvuxna granarna i ljusa lägen finns en rik hänglavsflora med bland annat garnlav. Av insekter finns spår av granbarkgnagare och bronshjon.

Brandspår på stubbar och stammar visar på att skogen troligen har uppkommit efter en brand för 100 till 150 år sedan. Det var länge sedan området brann, och det har fått stå relativt orört under en längre tid. Det har i sin tur lett till att höga naturvärden knutna till gran har hunnit utvecklas.

I omgivningarna finns flera barrskogsmiljöer som tillsammans med naturreservatet bildar en samling av värdefulla barrnaturskogar.

Vedtrappmossa. Foto: Staffan Carlsson

OBSERVERA! För närvarande är vandringsleden i Getmans rike svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

I reservatet finns en parkering för besökare. Vid parkeringen finns informationsskylt om området. En markerad vandringsled som är cirka 2,2 kilometer går runt i en slinga i reservatet. Stövlar eller kängor rekommenderas eftersom delar av leden kan vara blöt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Getmans rike ur beslutet från 2014. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon. Undantag vid uttransport av fällt vilt i samband med tillåten jakt.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 25 hektar

Skyddsår: 2014

Kommun: Linköping

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss