Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Getmans rike naturreservat

Välkommen till Getmans rike! Trots sin ringa storlek bjuder detta skogsreservat på en omväxlande natur med höga naturvärden.

I skogen finner du både långsamt växande gran i varma, ljusa lägen och grov gran i slutna, fuktiga miljöer. Den gamla skogen består av både ren granskog och hällmarkstallskog där den flerskiktiga naturen bidrar till skydd för många djur. På en del av de senvuxna granarna i ljusa lägen finns en rik hänglavsflora med bland annat garnlav. Av insekter finns spår av granbarkgnagare och bronshjon.

Brandspår på stubbar och stammar visar på att skogen troligen har uppkommit efter en brand för 100 till 150 år sedan. Det var länge sedan området brann, och det har fått stå relativt orört under en längre tid. Det har i sin tur lett till att höga naturvärden knutna till gran har hunnit utvecklas.

I omgivningarna finns flera barrskogsmiljöer som tillsammans med naturreservatet bildar en samling av värdefulla barrnaturskogar.

Vedtrappmossa. Foto: Staffan Carlsson

För dig som besökare

I reservatet finns en parkering för besökare. Vid parkeringen finns informationsskylt om området. En markerad vandringsled som är cirka 2,2 kilometer går runt i en slinga i reservatet. Stövlar eller kängor rekommenderas eftersom delar av leden kan vara blöt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 25 hektar
Skyddsår: 2014
Kommun: Linköping
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland