Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kastad kulle torräng naturreservat

Naturreservatet Kastad kulle höjer sig tydligt över den omgivande östgötaslätten. Denna kalkhaltiga drumlin bjuder på spännande och annorlunda växter som normalt hör hemma på de vida stäpperna i öster.                        

På Kastad kulle hittar du en speciell torrängsflora med anor från en tid då Östergötland såg annorlunda ut. Den mycket sällsynta luddvedeln växer i de södra delarna av området. Luddvedeln är bara känd från ytterligare fem lokaler på det svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland.

Andra växter som finns i anslutning till luddvedeln är bland annat toppjungfrulin, pimpinell och fältvädd.

Några fågelarter som trivs bland buskar och snår är törnskata, buskskvätta, törnsångare och koltrast. Här finner även rådjur och harar skydd.

Från krönet av Kastad kulle har människor i alla tider haft en bra utblick över det omgivande slättlandet och just där ligger en spännande fornlämning. Det är tre stensättningar och en domarring som troligen utgör en rest av ett större gravfält från järnåldern.

För dig som besökare

En parkeringsplats för cirka tio bilar finns vid reservatet. Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord. I reservatet finns inga markerade vandringsleder men området är öppet och lätt att vandra i. Uppe på toppen av drumlinen har du fin utsikt över slätten. Under sommaren betas hela området av nötkreatur. Under denna tid rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 2001 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet Kastad kulle torräng:

 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att till exempel borra, spränga, hacka, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel .
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte tälta eller campa.
 • Du får inte köra fordon.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få nyttja området i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 3,5 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Vadstena

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss