Kastad kulle torräng naturreservat

Naturreservatet Kastad kulle höjer sig tydligt över den omgivande östgötaslätten. Denna kalkhaltiga drumlin bjuder på spännande och annorlunda växter som normalt hör hemma på de vida stäpperna i öster.                        

På Kastad kulle hittar du en speciell torrängsflora med anor från en tid då Östergötland såg annorlunda ut. Den mycket sällsynta luddvedeln växer i de södra delarna av området. Luddvedeln är bara känd från ytterligare fem lokaler på det svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland.

Andra växter som finns i anslutning till luddvedeln är bland annat toppjungfrulin, pimpinell och fältvädd.

Några fågelarter som trivs bland buskar och snår är törnskata, buskskvätta, törnsångare och koltrast. Här finner även rådjur och harar skydd.

Från krönet av Kastad kulle har människor i alla tider haft en bra utblick över det omgivande slättlandet och just där ligger en spännande fornlämning. Det är tre stensättningar och en domarring som troligen utgör en rest av ett större gravfält från järnåldern.

För dig som besökare

En parkeringsplats för cirka tio bilar finns vid reservatet. Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord. I reservatet finns inga markerade vandringsleder men området är öppet och lätt att vandra i. Uppe på toppen av drumlinen har du fin utsikt över slätten. Under sommaren betas hela området av nötdjur. Under denna tid rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland