Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Holkaberg och Narbäck naturreservat

Naturreservatet Holkaberg och Narbäck bjuder på vätternbranter med milsvida utsikter, doftande ramslöksängar på våren och ett ålderdomligt odlingslandskap blandat med löv och barrskogar.

De brantaste delarna i reservatet har aldrig varit påverkade av mänsklig aktivitet, men i huvudsak ligger reservatet på gammal kulturmark. Ett öppet odlingslandskap med trädklädda ängar bredde tidigare ut sig i sluttningarna längs den gamla landsvägen. Idag växer betade ädellövskogar på dessa marker.

Områdets nordvästra del består av naturskogsartad blandskog. Enstaka örter som blåsippa, lungört och trolldruva går att hitta här. I branterna ner mot Vättern växer en betydligt artrikare flora med en del ganska ovanliga arter som bergbräsma, stenfrö, lunddraba, grusbräcka och färgmåra.

I ädellövskogen växer en rik flora, inte minst under våren, då bland annat ramslök, tandrot och vippärt blommar. Här finns också en exklusiv moss-och lavflora med många sällsynta arter. Området har även varit känt under lång tid för sin rika landsnäcksfauna, vilken gynnas av de kalkrika jordarna.

I naturreservatet finns ett antal olika minnen från forntiden. Vägen mellan gårdarna utgör resterna efter den gamla landsvägen mellan Östergötland och Småland. I området finns också många andra fornlämningar, exempelvis husgrunder och fossila åkrar.

För dig som besökare

Detta reservat går utmärkt att ta sig till med cykel eller till fots. En cykelled passerar förbi längs med vägen mellan Holkaberg och Narbäck. Även pilgrimsleden går i samma sträckning. 

För bästa och mesta upplevelse av området rekommenderar vi att du startar ditt besök vid parkeringen som ligger mitt i reservatet utmed grusvägen mellan gårdarna Holkaberg och Narbäck.

Vid parkeringen startar två vandringsleder. Den östra vandringsleden tar dig på en 1,3 kilometer lång rundvandring runt ett berg. Två vackra utsiktspunkter med fikabord väntar på dig utmed leden. Om du istället går leden västerut från parkeringen så kan du välja en kortare rundvandring på knappt en kilometer eller en längre rundvandring på 2,2 kilometer. Den längre rundvandringen leder dig ut till en fin utsiktspunkt med fikabord.

Samtliga leder är markerade med orange färg. Lederna bjuder på bitvis krävande vandring med brantare partier och stenig mark men för den som orkar ta sig runt är belöningen stor. Vill du se mer natur rekommenderas vägen mot Isgårda - då kan du vandra och fika med utsikt mot Visingsö och Vättern. Lederna går genom mark som sommartid betas av nötkreatur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund under denna period då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

För dig som färdas utmed turistvägen mellan Gränna och Rök ligger även två av Trafikverkets rastplatser i norra respektive södra änden av naturreservatet. Båda har plats för cirka tio bilar vardera. På norra parkeringsplatsen finns fikabord.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 2002 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet Holkaberg och Narbäck:

 • Du får inte sätta upp affisch, tavla eller liknande.
 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Motorfordon får endast köras på bilväg.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller liknande.
 • Du måste ha ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter mossor eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få nyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 80 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss