Nävsjömossen naturreservat

Nävsjömossen är ett sjö-, myr- och våtmarksområde i Kolmården, sydväst om Nävsjön på gränsen mot Södermanland. Ett fantastiskt utflyktsmål för den vandringssugne äventyraren.

Nävsjömossens reservat är ett stort myrområde bestående av Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svartsjömossen. I området finns även inslag av gammelskog, med tallar äldre än 200 år. Denna gammeltallskog var en gång dominerande i detta landskap.

Växtlivet i reservatet är rikt med arter som fläckigt nyckelblomster, tibast och kärrviol. Den blöta och svårframkomliga myren doftar av pors och skvattram och i de fuktiga sumpskogarna trivs klibbal och sällsyntheter som hållav och dunmossa.

Många fåglar trivs vid den grunda skogssjön. Bland dessa kan du få skåda storlom, drillsnäppa och gråtrut. Orre, tjäder, trana och örn är andra fåglar som lever i området.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka tio bilar finns i sydvästra änden av reservatet (se kartan nedan). Vid parkeringen finns grillplats, vedförråd och bord under tak. I reservatet finns fina möjligheter för dig som vill vandra längre sträckor. Den markerade vandringsleden utgår från parkeringen och tar dig på en lättvandrad slinga på fem kilometer runt i naturreservatet.

Den som vill vandra ännu längre kan fortsätta vidare in på Sörmlandsleden som går runt hela Nävsjön. Denna led passerar även Nävsjöns naturreservat i Sörmlands län, en fantastisk liten urskogspärla som formats av flera bränder.

På en udde ut i Nävsjön finns en eka som reservatsbesökare kan låna för att ro i sjön och kanske göra ett besök på ön Ravalen. Tack för att du lämnar båten på samma ställe i gott skick för nästa besökare. I närheten av ekan finns även ett vindskydd med eldstad.

I sydvästra änden av Nävsjön finns en rastplats med dass, eldstad och fikabord.

Utmed leden finns ett flertal anordnade grillplatser och rastplatser. Varför inte ta ett dopp i sjön? I Nävsjön går det att fiska året runt. Fiskekort löser du hos Nävsjöns sportfiske som även har båtar och en enkel stuga för uthyrning i norra änden av Nävsjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 181 hektar
Skyddsår: 2013
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland