Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ämtö naturreservat

Ämtö är en av de största öarna i Gryts skärgård. Här finns en natur som under lång tid har påverkats av människan. Ekhagar och hällmarkstallskogar är vanligast men här finns även strandängar, våtmarker, släta hällar och skyddade vikar.

Ämtö bjuder på en varierad natur. Här finns gott om hällar och grunda vikar som lämpar sig för både bad och fiske. Följ en av de många markerade lederna ut i naturreservatets vackra landskap. Lederna tar dig genom ett äldre odlingslandskap, betade hällmarksskogar, ekhagar och våtmarker. Längs vandringsleden mot Ekö passerar du även en skog som naturvårdsbrändes år 2015.

Ämtö har varit bebodd under lång tid och äldre tiders brukande har präglat naturen. De öppna betesmarkerna var en gång åkermark och även några av våtmarkerna nyttjades för att odla foderväxter till djuren. Betesdjuren strövade då fritt i skogarna under en stor del av året. Men under 1950-talet upphörde odlingen av marken och betesdjuren blev färre. Idag betas återigen stora delar av ön, vilket är viktigt för att kunna bevara det öppna odlingslandskapet och den karakteristiska skärgårdsskogen. Betet pågår under maj till oktober.

Skogsbete skapar glesa och varma skogar med mycket solinstrålning. Det gynnar både insekter och lavar. På de öppna betesmarkerna blommar gullvivorna i rikliga mängder på våren. I de lummiga ekhagarna trivs hjälmbrosklav, gammelekslav och brun guldbagge. I den torrare hällmarkstallskogen finns gott om solbelysta grova gamla tallar och död ved där arter som ladlav och barrpraktbagge trivs.

För dig som besökare

På ön finns flera grillplatser och rastbord och gott om naturliga badmöjligheter. Fisket är fritt om du använder handredskap. Som handredskap räknas kastspö, metspö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar.

Långholmsviken hamnbrygga bildar huvudentrén till reservatet. Här finns informationsskyltar, soptunna och fikabord. Flera vandringsleder utgår härifrån, sammanlagt finns över 9 kilometer välskyltad vandringsled i reservatet. Längs den 2,3 kilometer långa blåa leden finns tipspromenadfrågor för vuxna och barn.

Långholmsvikens hamnbrygga (Ämtö stugby, brygga 2) trafikeras av Skärgårdstrafiken. För den som kommer med egen båt finns en sopmaja (dass och soptunna) i Långvikens naturhamn mittemot hamnbryggan.

Från Långholmens hamn når man lätt till Ämtö stugby (Ämtöstugorna) där man kan boka övernattningsmöjligheter av enklare standard med självhushåll. Stugbyn erbjuder bland annat vedeldad bastu, badstrand och möjlighet att hyra kajak.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 457,5 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Valdemarsviks kommun

Förvaltare: Valdemarsviks kommun

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss