Ämtö naturreservat

Ämtö är en av de största öarna i Gryts skärgård. Här finns en natur som under lång tid har påverkats av människan. Ekhagar och hällmarkstallskogar är vanligast men här finns även strandängar, våtmarker, släta hällar och skyddade vikar.

Ämtö bjuder på en varierad natur. Här finns gott om hällar och grunda vikar som lämpar sig för både bad och fiske. Följ en av de många markerade lederna ut i naturreservatets vackra landskap. Lederna tar dig genom ett äldre odlingslandskap, betade hällmarsskogar, ekhagar och våtmarker. Längs vandringsleden mot Ekö passerar du även en skog som naturvårdsbrändes år 2015.

Ämtö har varit bebodd under lång tid och äldre tiders brukande har präglat naturen. De öppna betesmarkerna var en gång åkermark och även några av våtmarkerna nyttjades för att odla foderväxter till djuren. Betesdjuren strövade då fritt i skogarna under en stor del av året. Men under 1950-talet upphörde odlingen av marken och betesdjuren blev färre. Idag betas återigen stora delar av ön, vilket är viktigt för att kunna bevara det öppna odlingslandskapet och den karakteristiska skärgårdsskogen. Betet pågår under maj till oktober.

Skogsbete skapar glesa och varma skogar med mycket solinstråling. Det gynnar både insekter och lavar. På de öppna betesmarkerna blommar gullvivorna i rikliga mängder på våren. I de lummiga ekhagarna trivs hjälmbrosklag, gammelekslav och brun guldbagge. I den torrare hällmarkstallskogen finns gott om solbelysta grova gamla tallar och död ved där arter som ladlav och barrpraktbagge trivs.

För dig som besökare

På ön finns flera grillplatser och rastbord och gott om naturliga badmöjligheter. Fisket är fritt om du använder handredskap. Som handredskap räknas kastspö, metspö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar.

Långholmsviken hamnbrygga bildar huvudentrén till reservatet. Här finns informationsskyltar, soptunna och fikabord. Flera vandringsleder utgår härifrån, sammanlagt finns över 9 kilometer välskyltad vandringsled i reservatet. Längs den 2,3 kilometer långa blåa leden finns tipspromenadfrågor för vuxna och barn.

Långholmsvikens hamnbrygga (Ämtö stugby, brygga 2) trafikeras av Skärgårdstrafiken. För den som kommer med egen båt finns en sopmaja (dass och soptunna) i Långvikens naturhamn mittemot hamnbryggan.

Från Långholmens hamn når man lätt till Ämtö stugby (Ämtöstugorna) där man kan boka övernattningsmöjligheter av enklare standard med självhushåll. Stugbyn erbjuder bland annat vedeldad bastu, badstrand och möjlighet att hyra kajak.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland