Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sund naturreservat

Reservatet utgörs av vackra ekhagar i och omkring Sunds kyrkby. Vid Sund har människor varit bosatta under mycket lång tid.

Naturreservatet består nästan uteslutande av betade ekhagmarker. I det öppna odlingslandskapet har ekarna kunnat utveckla stora kronor. I och på de solexponerade gamla träden lever många sällsynta lavar och insekter. I de ihåliga ekarna förekommer till exempel den mycket ovanliga läderbaggen, tillsammans med bland annat kardinalfärgad rödrock, trägnagare och bålgeting.

I dag betas markerna i Sunds naturreservat, men i flera århundraden har det varit lien som tuktat och format växtligheten. Slåttergubbe, backnejlika, stagg och ögontröst är några förekommande växter.

I reservatet finns mycket fornlämningar. Här förekommer bland annat lämningar i form av runda stensättningar.

Kyrkbyn är av riksintresse för kulturmiljövården. Intill den gamla bygatan står den naturminnesförklarade Likeken. Vid denna enorma ek stannade liktåget till och inväntade klockringningen i kyrkan.

För dig som besökare

Sunds naturreservat ligger i Ydre kommun, cirka fem kilometer norr om Österbymo. En parkering för reservatsbesökare ligger strax söder om Sunds kyrka. Parkeringen har plats för cirka fem bilar. Du kan även ta bussen som går mellan Österbymo och Tranås. Busshållplatsen "Sunds kyrka" ligger cirka 300 meter från reservatets parkering.

Informationsskylt om naturreservatet och fikabord inns vid parkeringen. Här finns inga markerade leder men området är öppet och lättvandrat och du kommer in i beteshagen via en ingång vid parkeringen. Missa inte de pampiga ekarna. Hela reservatet betas sommartid av nötdjur. Under denna tid rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 2001 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Sunds naturreservat:

 • Du får inte köra motorfordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djur genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada mark, sten eller berg genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 13,5 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Ydre

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss