Rögölsskogen naturreservat

I Rögölsskogens naturreservat växer gammal barrskog av olika slag. Här finns lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog. I naturreservatet finns markerade stigar. Ta tid på dig och håll ögonen öppna efter djur och växter.

Naturreservatets äldsta och grövsta träd växer uppe på de magra hällmarkerna. De 150 år gamla tallarna är utmärkta boträd för landets största hackspett - spillkråkan. Tjäder, en annan av gammelskogens invånare, söker sig också till de glest trädbevuxna hällarna.

I en sänka intill Tryserumsleden växer den sällsynta arten ryl. Den blommar i augusti men du kan se de mörkgröna, läderartade bladen året om. I granskogen växer också blåsippa och den lilla orkidén knärot.

Granskogen i naturreservatet är en av länets rikaste vad gäller svamp. Många sällsynta svampar har hittats och flera tillhör släktet Hydnellum, en grupp av hårda, sega taggsvampar. I Rögölsskogen växer till exempel den sällsynta arten gul taggsvamp, vars svavelgula fruktkoppar förekommer i små eller stora mattor som syns på långt håll.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fem bilar. Från reservatets parkering kan du gå Östgötaleden genom naturreservatet. Från Östgötaleden kan du även göra en avstickare in på en markerad rundslinga genom reservatet. Denna avstickare är cirka en kilometer lång och lätt att gå.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Rögölsskogens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor eller kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22,9 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss