Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ullebergsskogen naturreservat

Välkommen till granskogen som skogsbruket glömde. Här har du möjlighet att hitta dina egna stigar och utforska ett reservat med många ansikten.

Ullebergsskogen är en 60 hektar stort gammalt granskogsområde som inte avverkades på 1900-talet. Detta eftersom skogen är lite svår att nå på grund av alla stenblock och att den omringas av bäckar och fina sumpskogar.

Däremot kom stormarna Gudrun och Per åt skogen i början av 2000-talet. Orkanvindar fällde många träd och kort därefter invaderades skogen av granbarkborrar från grannskapet. Den lilla åttatandade granbarkborren dödade många granar. Du kan fortfarande se dessa granar stå som gråa skelett inne i skogen.

Här kan du traska omkring bland liggande trädstammar, så kallade lågor, men även gå förbi högstubbar. Den döda veden är viktig för bland annat svampar, insekter och fåglar. Vår minsta hackspett, den mindre hackspetten, mättar sig med de skalbaggs- och fjärilslarver som finns innanför barken.

Men även den levande skogen erbjuder plats till ovanliga växter. På granar förekommer gammelgranslav och på grova aspar växer bårdlav samt asphättemossa. Nere på marken växer grönpyrola och orkidén knärot. Över stock och sten slingrar sig den lilla linnean. Dess söta tvillingblommor luktar gott.

Inom reservatets gränser finns fem torpruiner från sent 1800-tal. Detta från en tid då skog röjdes för att föda befolkningen. Från norr ligger Österbäck, Öna, Bergdalen, Månen och längst söder torpet Strängen.

För dig som besökare

En enkel parkering med fikabord och plats för cirka tre bilar finns men vägen till parkeringen är i dåligt skick och rekommenderas enbart för bilar med hög markfrigång eller för dig som kommer med cykel eller till fots. Det finns en gammal vandringsled som inte längre underhålls. I reservatet har omfattande granbarkborreangrepp dödat många granar. Var uppmärksam på de stående döda träden som lätt blir spröda och går av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ullebergsskogens naturreservat ur beslutet från 2014. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra verksamhet eller undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 29,4 hektar

Skyddsår: 2014

Kommun: Mjölby och Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss