Ullebergsskogen naturreservat

Välkommen till granskogen som skogsbruket glömde. Här har du möjlighet att hitta dina egna stigar och utforska ett reservat med många ansikten.

Ullebergsskogen är en 60 hektar stort gammalt granskogsområde som inte avverkades på 1900-talet. Detta eftersom skogen är lite svår att nå på grund av alla stenblock och att den omringas av bäckar och fina sumpskogar.

Däremot kom stormarna Gudrun och Per åt skogen i början av 2000-talet. Orkanvindar fällde många träd och kort därefter invaderades skogen av granbarkborrar från grannskapet. Den lilla åttatandade granbarkborren dödade många granar. Du kan fortfarande se dessa granar stå som gråa skelett inne i skogen.

Här kan du traska omkring bland liggande trädstammar, så kallade lågor, men även gå förbi högstubbar. Den döda veden är viktig för bland annat svampar, insekter och fåglar. Vår minsta hackspett, den mindre hackspetten, mättar sig med de skalbaggs- och fjärilslarver som finns innanför barken.

Men även den levande skogen erbjuder plats till ovanlgia växter. På granar förekommer gammelgranslav och på grova aspar växer bårdlav samt asphättemossa. Nere på marken växer grönpyrola och orkidén knärot. Över stock och sten slingrar sig den lilla linnean. Dess söta tvillingblommor luktar gott.

Inom reservatets gränser finns fem torpruiner från sent 1800-tal. Detta från en tid då skog röjdes för att föda befolkningen. Från norr ligger Österbäck, Öna, Bergdalen, Månen och längst söder torpet Strängen.

För dig som besökare

En enkel parkering med fikabord och plats för cirka tre bilar finns men vägen till parkeringen är i dåligt skick och rekommenderas enbart för bilar med hög markfrigång eller för dig som kommer med cykel eller till fots. Det finns en gammal vandringsled som inte längre underhålls. I reservatet har omfattande granbarkborreangrepp dödat många granar. Var uppmärksam på de stående döda träden som lätt blir spröda och går av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 29,4 hektar
Skyddsår: 2014
Markägare: Mjölby kommun, Linköpings kommun och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland