Ullstämmaskogen naturreservat

En utmärkt plats för dig som gillar att motionera eller ta en lugn promenad i naturskön skogsmiljö. Eller varför inte ta med picknickkorgen till 100-åriga tallar och skvattramdoftande myrmarker. 

I området finns en stor andel gammal barrskog som klassats som nyckelbiotop. Det betyder att skogen har höga naturvärden och att det lever många arter som kräver gammal och orörd skog.

Här finns flera hotade arter av lavar, svampar och mossor, till exempel skuggblåslav, rosenticka och blåmossa. I den gamla skogen får döda träd och grenar vara kvar. Den döda veden är en viktig ingrediens för många insekter och svampar.

Ett vanligt inslag i området är de blöta markerna, alkärren och tallmossarna. I kärren där klibbalen växer kan du till exempel få se orkideérna knärot och jungfru Marie nycklar.

I reservatet finns också lämningar av ett gammalt odlingslandskap där man kan känna förfädernas närvaro från 1700- och 1800-talet. Bland torpargrunder och gamla odlingsrösen växer ännu johannesört, svinrot och tvåblad, med flera örter, som fanns när landskapet betades och slogs med lie.

För dig som besökare

Ullstämmaskogen ligger strax utanför Linköping och Vidingsjös motionscentrum. Här finns flera vältrampade och underhållna stigar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)

Fakta

Storlek: 69 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: Linköpings kommun
Förvaltare: Linköpings kommun

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.