Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säverum naturreservat

En matta av blåbärsris på Sandö. Foto Maria Taberman

En matta av blåbärsris på Sandö. Foto Maria Taberman

Uppifrån förkastningsbranternas tallhällar kan du blicka ut över sjön Yxningen och skymta ön Sandö som också ingår i Säverums naturreservat. Området är varierat med höjder och dalsänkor. Knärot, gammelskogens näpna lilla orkidé finns i Säverum.

Vid sjön Yxningens förkastningsbranter och på ön Sandö skyddas värdefulla hällmarkstallskogar och blandbarrskogar i naturreservatet Säverum. Gamla tallar med en ålder på upp till 200 år och även senvuxna granar växer på hällmarkshöjderna. Att träden är "senvuxna" betyder att de vuxit mycket långsamt. Oftast beror det på att marken är näringsfattig eller att trädet fått trängas med andra träd. Ett senvuxet träd kan alltså vara litet och klent men ändå vara väldigt gammalt.

I sänkorna nedanför hällmarkerna står skogarna på näringsrikare mark och där blommar blåsippan om våren. Här är skogen blandad med gran, tall, asp, björk, sälg och al. På några platser finns grova eller senvuxna ekar. Skogen är präglad av bete. För länge sen gick gårdens betesdjur i dessa skogar, vilket några gamla stängselstolpar fortfarande minner om.

För dig som besökare

Säverums naturreservat är ett fint utflyktsmål där du kan vandra upp på hällmarkerna och ibland få utblickar över Yxningen. En parkering finns med plats för cirka sju bilar. Från parkeringen går en bommad väg ner till reservatet och till sjön Yxningen. För att komma till reservatet får du gå längs vägen cirka 300 meter. Det finns ingen vandringsled i reservatet men nere vid Yxningen finns en naturlig sandstrand och en anordnad grillplats. Varma sommardagar lockar sjön till bad. Om du kommer i kanot, båt, eller på skridskor eller skidor, är det värt att ägna Sandö ett särskilt besök. Hit hittar inte många.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 29,4 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss