Säverum naturreservat

En matta av blåbärsris på Sandö. Foto Maria Taberman

En matta av blåbärsris på Sandö. Foto Maria Taberman

Uppifrån förkastningsbranternas tallhällar kan du blicka ut över sjön Yxningen och skymta ön Sandö som också ingår i Säverums naturreservat. Området är varierat med höjder och dalsänkor. Knärot, gammelskogens näpna lilla orkidé finns i Säverum.

Vid sjön Yxningens förkastningsbranter och på ön Sandö skyddas värdefulla hällmarkstallskogar och blandbarrskogar i naturreservatet Säverum. Gamla tallar med en ålder på upp till 200 år och även senvuxna granar växer på hällmarkshöjderna. Att träden är "senvuxna" betyder att de vuxit mycket långsamt. Oftast beror det på att marken är näringsfattig eller att trädet fått trängas med andra träd. Ett senvuxet träd kan alltså vara litet och klent men ändå vara väldigt gammalt.

I sänkorna nedanför hällmarkerna står skogarna på näringsrikare mark och där blommar blåsippan om våren. Här är skogen blandad med gran, tall, asp, björk, sälg och al. På några platser finns grova eller senvuxna ekar. Skogen är präglad av bete. För länge sen gick gårdens betesdjur i dessa skogar, vilket några gamla stängselstolpar fortfarande minner om.

För dig som besökare

Säverums naturreservat är ett fint utflyktsmål där du kan vandra upp på hällmarkerna och ibland få utblickar över Yxningen. En parkering finns med plats för cirka sju bilar. Från parkeringen går en bommad väg ner till reservatet och till sjön Yxningen. För att komma till reservatet får du gå längs vägen cirka 300 meter. Det finns ingen vandringsled i reservatet men nere vid Yxningen finns en naturlig sandstrand och en anordnad grillplats. Varma sommardagar lockar sjön till bad. Om du kommer i kanot, båt, eller på skridskor eller skidor, är det värt att ägna Sandö ett särskilt besök. Hit hittar inte många.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 29,4 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland