Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bromossen naturreservat

I Bromossen möts besökaren av både karga, bergbundna tallmarker, långsträckta myrstråk och små granpartier. Området är till största delen lätt att ströva omkring i om man är försedd med stövlar.                         

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. Här finns exempelvis lämpliga spelplatser, typiska natträd och gott om insekter. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i området.

Bromossen hyser ovanliga arter. Här finns exempelvis den rödlistade skalbaggen raggbock liksom den hotade laven dvärgbägarlav.

Bromossen ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen.

För dig som besökare

Intill Bromossen finns tre andra naturreservat; Fågelmossen, Stora Boda och Hästtumla tallskog. En längre vandringsled knyter samman dessa fyra naturreservat i en totalt 1,2 mil lång slinga. Leden korsar skogsbilvägarna i trakten. Parkering finns vid Fågelmossen och Stora Boda gammelskog. Utmed skogsbilvägen finns även fler parkeringsmöjligheter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bromossens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

  • Motorfordon får endast köras på befintliga vägar.
  • Du får inte bryta kvistar, ta grenar eller annan ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor, lavar, svampar, insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22,2 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss