Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Bråta naturreservat

Södra Bråta är gården där trägärdesgårdar, små åkerlappar, otaliga stenrösen och blommande ängar och hagar ger landskapet en ålderdomlig karaktär.

De sista brukarna, syskonen Ivarsson, fortsatte att slå ängsbackarna med lie och hålla djur i hagmarkerna ända till mitten på 1990-talet. Det traditionella brukningssättet med bete och slåtter av gräsmarker som aldrig gödslats eller plöjts, har gett gården en mycket rik flora.

Här gynnas en mångfald av lågvuxna arter, bland annat jungfrulin, ängsskallra, stagg och darrgräs. Här finns också den hotade fältgentianan. Området uppvisar även en stor rikedom på insekter. Ovanliga dagfjärilar fladdrar runt på markerna.

Södra Bråtas stenrösen vittnar om att uppodlingen varit mödosam. Man har burit sten sedan gården etablerades någon gång under medeltiden. Vandringsleden genom odlingslandskapet tar dig så nära 1800-talet som det är möjligt. Scener ur filmerna om Emil i Lönneberga spelades in här och det är inte förvånande!

För dig som besökare

En parkering finns med plats för mer än tio bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar om områdets natur- och kulturvärden. Från parkeringen startar en vandringsled som tar dig runt i de öppna markerna. Leden är markerad med orange färg och är drygt en kilometer lång. En rastplats med fina vyer och ett fikabord finns en bit utmed leden inne i en äng.

Sommartid betas området av nötkreatur. Under den perioden rekommenderar vi inte att du går in i hagarna med hund då det göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Södra Bråta naturreservat från 2007.

 • Du får inte köra motordrivet fordon förutom på den samfällda vägen och till parkeringsplatsen.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad. Undantag gäller för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 46,6 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss