Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mela kyrkskog naturreservat

Gården Mela ligger centralt i reservatet och är en gammal knutpunkt i Kolmårdsskogarna. Än idag möts stigar och leder vid gården. Förr var kanske vattenvägen viktigast och på färd mellan sjöarna Nedre Glottern och Övre Glottern passeras Mela. Det vackra landskapet med närhet till Åby och Norrköping har gjort området populärt för friluftsliv. Och här finns en rik biologisk mångfald att uppleva.

I Mela kyrkskog är du alltid nära sjöarna Nedre Glottern och Övre Glottern. Strandskogar, branter och blockiga sluttningar ger en känsla av vildmark. Områdets högsta naturvärden är knutna till äldre barrskogar och lövskogar med gamla träd och död ved.

Längs stränder och på hällmarker runt om i reservatet växer magnifika gammeltallar. I sluttningar och sänkor finns grova gamla granar. I området finns också många ihåliga aspar och alar. De gamla träden är livsmiljöer för olika insekter, svampar och lavar som är ovanliga i den brukade skogen.

I området närmast gården Mela finns den öppna karaktären av ett tidigare småbondelandskap kvar. En unik lundmiljö med grova gamla ekar och äldre hassel finns alldeles öster om gården.

Reservatet är tillsammans med andra skyddade skogar i Kolmården värdefullt för fågellivet. Talltita, mindre hackspett och järpe är exempel på skogsfåglar som minskat alltmer i Sverige under de senaste årtiondena och som här får en fristad. Bland fåglar knutna till sjöarna märks fiskgjuse och storlom.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering men du kan komma hit till fots eller på cykel från olika håll. Östgötaleden går genom området och du kan ta dig med cykel längs grusvägar. Via Glotternsjöarna går det att ta sig hit med kanot eller båt. På vintern är det populärt att åka skridskor och skidor över sjöarna.

Vintersöndagar serverar Åby scoutkår fika vid Mela gård och på sommaren går det att hyra kanoter från scoutföreningen. Scoutstugan går också att hyra när den inte används av scouterna.

Den ideella föreningen Melaflotten ordnar ibland aktiviteter för personer med funktionsvariationer med bad, fiske och utfärd med flotte på Nedre Glottern. Deltagare på föreningens evenemang kan då ta sig till Mela med bil på väg som annars är stängd.

Två grillplatser och ett vindskydd finns vid Såggölens södra strand.

För att fiska i sjöarna krävs fiskekort som du kan köpa av Glotternsjöarnas fiskevårdsområdesförening, via ifiske.se.

Mela kyrkskog ligger tätt tillsammans med två andra naturreservat; Glotternskogen och Övre Glottern. Vandringsleder och stigar förbinder delvis naturreservaten med varandra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ett kortfattat utdrag ur beslutet från 2023 som beskriver regler som gäller för besökare i naturreservatet Mela kyrkskog:

 • Du får inte köra motorfordon på land eller vatten.
 • Du får inte skada på sten, berg och mark genom att borra eller spränga.
 • Du får tälta max två dagar i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få starta eller landa med drönare eller annan motordriven luftfarkost.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling med fler än 200 deltagare, eller läger med fler än 100 deltagare eller för friluftsverksamhet vid Mela gård för fler än 400 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 105 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss