Asketorp naturreservat

Asketorps naturreservat ligger intill Frängsjön. I den fuktiga miljön bland gamla granar och tallar trivs hackspettar och ovanliga lavar. Angrepp av granbarkborre har dock kraftigt förändrat områdets karaktär på senare år.

Asketorps naturreservat ligger cirka 4 kilometer från Regna kyrka. Naturreservatet gränsar till Frängsjön och i den fuktiga miljön bland de gamla granarna trivs hackspettar. Det finns gott om spår efter den tretåiga hackspetten, som annars är sällsynt i södra Sverige.

Området består till stor del av gammal barrblandskog med träd i olika åldrar och små partier med sumpskog. I området finns gott om riktigt gamla tallar och granar som vuxit långsamt. Det mesta av granskogen har dock dött till följd av granbarkborreangrepp som startade under den extremt torra sommaren år 2018. Det har gjort att områdets karaktär kraftigt har förändrats under senare år.

I ljusare partier av skogen, speciellt i anslutning till de blötare markerna finns mycket rikligt med hänglavar, bland annat garnlav, talltagel och nästlav. På granstammarna växer det ymnigt med kattfotslav och gammelgranlav som visar att skogen är gammal.

För dig som besökare

Asketorps naturreservat är lite svårtillgängligt och det finns inga leder eller andra anordningar för besökare i reservatet. Var uppmärksam på de stående döda granarna som finns i området. Gå inte in i reservatet när det blåser. För att komma hit tar du dig till fots genom att göra en avstickare från Östgötaleden. Östgötaleden går utmed vägen som passerar en bit utanför naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 27 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss