Asketorp naturreservat

Naturreservatet utgörs till större delen av en gammal barrblandskog med inslag av små sumppartier.                        

Asketorps naturreservat ligger cirka 4 km sydost om Regna kyrka.

Området består till större delen av en flerskiktad gammal barrblandskog med inslag av små sumppartier. I området finns gott om gamla långsamt växande granar och ett regelbundet inslag av riktigt gamla tallar.

Naturreservatet gränsar till Frängsjön och i den fuktiga miljön bland de gamla granarna trivs hackspettar. Det finns gott om spår efter den i södra Sverige sällsynta tretåiga hackspetten. I reservatet hittar du också gott om vildsvinsspår.

I ljusare partier av skogen, speciellt i anslutning till sumppartierna finns mycket rikligt med hänglavar, bland annat garnlav, talltagel och nästlav. På granstammarnas baser växer det ymnigt med kattfotslav och gammelgranlav.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 27 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland