Alnholm naturreservat

Alnholms speciella berggrundssammansättning med sina välutbildade veckningsmönster är en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Urberget som går i dagen i Östergötlands skärgård bildades för ungefär två miljarder år sedan. Vid veckningsrörelser sprack ofta det övre stelnade bergrundslagret upp och underliggande magma kunde tränga upp och fylla ut sprickor och tomrum.

På Alnholm är detta mycket tydligt. Vindlande mörka band av pyroxenhaltiga bergarter slingrar sig fram mellan vita och rödaktiga lager av urkalksten (marmor). Nära uddens krön ligger en jättegryta som bildats av virvelströmmar och löpstenar under istidens slutskede för cirka 10 000 år sedan.

Alnholms norra udde är exponerat för väder och vind. Klipporna är kala så när som på enstaka lavar. Så fort topografin erbjuder minsta skydd återkommer växtligheten. I sprickor och skrevor lyckas uttorkningståliga växter som gul fetknopp och kärleksört hålla sig kvar.

I södra delen av reservatet växer en yppig lund. Oxel och ek är de vanligaste trädslagen. Vissa träd är kraftiga och har stora vida kronor som visar att de fått växa upp i solbelyst miljö. I skyddade svackor mellan klipporna och lunden finns öppna partier. Här finns en flora som gynnats av bete med arter som blodnäva, solvända, mandelblom, jungfrulin samt Adam och Eva.

Runt Alnholm, liksom i övriga skärgården, är fågellivet livligt. Här kan du möta knölsvan, ejder, skrattmås och gråtrut. I lunden finns kraftiga träd och en del död ved. Det ger förutsättningar för vedlevande insekter. För fågellivet är tillgången på föda och skydd betydelsefull.

För dig som besökare

Alnholms naturreservat ligger på norra spetsen av ön Aspöja. Reservatet har ingen anordnad landstigningsplats men du kan ta dig till ön med skärgårdstrafiken. I reservatet finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Alnholms naturreservat ur beslutet från 1971. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada sten, berg och mark.
  • Du måste hålla husdjur i koppel.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte tälta.
  • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
  • Du får inte ta grenar eller ris.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 2,69 hektar

Skyddsår: 1971

Kommun: Söderköping

Markägare: Kunglig Majestät och kronan

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss