Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-data Länk till annan webbplats.

Lista med länkar till andra myndigheters geodata Länk till annan webbplats.

Hjälp att använder Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Karttjänster i Östergötland

Östgötakartan

Vi presenterar geografisk information i ett webbgis som vi kallar Östgötakartan. Kartan vänder sig såväl till allmänhet som till professionella användare.

Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som Länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Du hittar bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Observera att Östgötakartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Ämnesspecifika kartor

Länsstyrelsen i Östergötland har också flera ämnesspecifika kartor där endast information om ett ämnesområde visas.

 

Materialförsörjningsplanen

Planen ska på ett övergripande och strategiskt sätt redogöra för hur länets behov av bergmaterial till byggande ser ut, samt hur förutsättningar till att tillgodose behoven ser ut. Genom att vara framåtblickande och ha ett helhetstänkande kan den ge länet möjlighet att ta hänsyn till behovet av material i samhällsplaneringen på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

Regional vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplanen har tagits fram med syfte att öka kunskapen kring vattenanvändarna i länet och klimatets påverkan på länets vattenresurser. Planen lyfter också de åtgärder som skulle behöva utföras för att säkra tillgången till vatten i ett flergenerationsperspektiv.

Täckningskollen

Kommunerna har var för sig genomfört oberoende mätningar av mobiltäckning inom kommunens geografiska område. Mätningarna har genomförts i ett samarbetsprojekt ihop med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Mätningarna är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G, 3G och 4G.

Klimat-GIS

Klimat-GIS Östergötland är tänkt att vara en plats där Länsstyrelsen publicerar olika typer av klimatrelaterade planeringsunderlag.

Grön infrastruktur

Kartan visar var landskapet är mest ekologiskt funktionellt för olika naturtyper. Det innebär att man kan se var i länet som det finns störst potential att ha en fungerande grön infrastruktur.

Potentiellt förorenade och åtgärdade områden 

Applikationen visar information om åtgärdade ytor i förorenade områden i Östergötland, i dagsläget finns informationen registrerad endast för ett fåtal objekt i länet. Fler ytor kommer att läggas till av Länsstyrelsen Östergötland framöver. I kartan visas även punktsymboler för riskklassade och ej riskklassade objekt samt för de förorenade områden som har status åtgärd eller delåtgärd i Länsstyrelsens databas över förorenade områden, EBH-stödet.

Provtagningspunkter för miljögiftet PFAS

Kartan visar PFAS provtagningspunkter som visualiseras med olika symboler beroende på vilken matris som provtagits och olika färg beroende på hur nära provresultatet ligger gränsvärden

Betaltjänster

Olika serviceformer för kontantuttag och betalningsförmedling samt var du hittar dessa.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för Länsstyrelsens karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt