Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekhult naturreservat

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar längs leden i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig och gå inte på leden vid blåst eller kraftig nederbörd.

I Ekhults naturreservat växer äldre barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar. Längs en bäck utbreder sig sumpskog med kärr- och mossmiljöer.

Naturreservatets skog domineras av äldre barrskog, men här finns även ett relativt stort inslag av al, asp och björk. På de gamla träden lever krävande lavar som inte klarar sig i brukade skogar. Den sällsynta hållaven är ett exempel på en sådan lavart.

En bäck rinner genom den centrala och södra delen av området. Runt bäcken ansluter ett antal sumpskogar. I den sydliga blandsumpskogen står lavklädda långsamt växande träd. Här är floran mycket värdefull.

I sydvästra delen finns en höjd med äldre tallskog på hällmark. Här finns stående och liggande död ved olika nedbrytningsstadier. Den gamla döda veden erbjuder livsrum åt många ovanliga arter. Många av områdets träd har bohål där bland annat spillkråka, gröngöling och mindre hackspett lever.

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar längs leden i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig och gå inte på leden vid blåst eller kraftig nederbörd.

För dig som besökare

Från vägen är det skyltat till reservatets parkering. Parkeringen har plats för cirka tio bilar. Från parkeringen kan du promenera utmed en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled som går i en slinga runt reservatet. Fikabord och informationsskylt om reservatet finns vid parkeringen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 16,9 hektar

Skyddsår: 1999

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00