Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekhult naturreservat

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar längs leden i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig och gå inte på leden vid blåst eller kraftig nederbörd.

I Ekhults naturreservat växer äldre barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar. Längs en bäck utbreder sig sumpskog med kärr- och mossmiljöer.

Naturreservatets skog domineras av äldre barrskog, men här finns även ett relativt stort inslag av al, asp och björk. På de gamla träden lever krävande lavar som inte klarar sig i brukade skogar. Den sällsynta hållaven är ett exempel på en sådan lavart.

En bäck rinner genom den centrala och södra delen av området. Runt bäcken ansluter ett antal sumpskogar. I den sydliga blandsumpskogen står lavklädda långsamt växande träd. Här är floran mycket värdefull.

I sydvästra delen finns en höjd med äldre tallskog på hällmark. Här finns stående och liggande död ved olika nedbrytningsstadier. Den gamla döda veden erbjuder livsrum åt många ovanliga arter. Många av områdets träd har bohål där bland annat spillkråka, gröngöling och mindre hackspett lever.

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar längs leden i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig och gå inte på leden vid blåst eller kraftig nederbörd.

För dig som besökare

Från vägen är det skyltat till reservatets parkering. Parkeringen har plats för cirka tio bilar. Från parkeringen kan du promenera utmed en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled som går i en slinga runt reservatet. Fikabord och informationsskylt om reservatet finns vid parkeringen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ekhults naturreservat ur beslutet från 1999. Texten är förenklad:

 • Du får inte cykla eller köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 16,9 hektar

Skyddsår: 1999

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss