Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bredsjömossen naturreservat

Bredsjömossens naturreservat ligger intill Bredsjön och bjuder på en omväxlande natur. Här finns exempelvis örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar och mossar omgivna av varierande skog, sumpskogsmosaik, lövskog och tallmossar med doftande skvattram.

Här kan du upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkelbeckasinens gnäggande spelflykt medan du strövar utmed någon av de många viltväxlarna som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand.

Området har även en fascinerande kulturhistoria. Ett flertal försök att vända på sjöns avrinning har genomförts då dalkarlar fick handgräva djupa diken. Detta skulle gynna flottning, men misslyckades om och om igen. Nedsjunkna gångbroar är idag minnen av den så kallade Kyrkvägen, där torpare gjorde den långa vandringen till kyrkan.

För dig som besökare

I vardera änden av reservatet finns en parkeringsplats. Mellan de båda parkeringsplatserna går en markerad vandringsled som är fem kilometer lång. Där det är blött är leden är belagd med spång. Längs leden ligger en rastplats med fin utsikt över Bredsjön. Här finns ett fikabord och en grillplats. I söder följer leden den gamla kyrkstigen som också sammanfaller med Östgötaleden. Informationsskyltar finns vid parkeringsplatserna och utmed kyrkstigen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bredsjömossens naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, mossor, lavar eller vedlevande svampar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra verksamhet eller undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 336,8 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: privat, Linköpings stift och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss