Södra Finnöskogen naturreservat

Naturreservatet Södra Finnöskogen ligger på en av de största öarna i Sankt Annas skärgård. Området består av äldre barrskog som sluttar ned mot Finnfjärden. Naturreservatet har en i stort sett orörd skärgårdsskog med mycket gamla träd och död ved.

Hällmarkstallskogen är inbjudande även om den stora variationen i höjder och dalar gör vandringen bitvis krävande. Släta klipphällar rundar av övergången mellan skogen och havet. På höjder växer mager och gles hällmarkstallskog som är karaktäristisk för skärgården. I sänkor finns blandsumpskog. Den varierande topologin och den stora mängden gamla träd och död ved ger förutsättningar för många olika livsmiljöer och arter.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering. Naturreservatet har inga anordningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Södra Finnöskogen ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 30,6 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Söderköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss