Ryda naturreservat

Ryda naturreservat består av en barrskogsklädd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng.

Rydas branter ligger cirka 20 kilometer öster om Kisa. Här hittar du gammal barrskog där människan inte har påverkat speciellt mycket. Detta är ganska vanligt i branter eftersom det är svårt att avverka i dessa. Lind, lönn, asp och ek är de trädslagen som finns i lövbrynen. Högst upp på den torra toppen dominerar tall och i området finns det gott om döende och döda träd.

De gamla träden, stenarna och klipporna är ganska rika på mossor och lavar. De flesta av områdets ovanliga arter av mossor och lavar är knutna till ek och asp. Två exempel på rödlistade (hotade) arter som har hittats i reservatet är västlig njurlav och lunglav. Det är väldigt troligt att även insektsfaunan är rik i området.

För dig som besökare

Reservatet har ingen parkering och inga andra anordningar men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ryda naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte utöva bergsklättring.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra sådan undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 18,6 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss