Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mörkedal naturreservat

Mörkedal gör skäl för sitt namn. I de djupa dalarnas gröna mossfäll växer gamla granar tätt. I kanten av myrmarkerna lyser tuvullen vit och skvattramdoften är aromatisk. På höjderna, ett stenkast från den mörka granskogen, står tallarna glest och ljust. Har du tur hör du spillkråkans hesa skratt. Den hackar gärna ut sitt bo i en gammal tall.

Mörkedals naturreservat ligger i ett spännande sprickdalslandskap. Här finns blockrika branter, hällmarkshöjder bevuxna med tallskog, fuktiga näringsrika dalar med grov gammal granskog, en stor mängd död ved, och källmiljöer.

Många av träden i reservatet är riktigt gamla. En del är över 200 år. Vildmarkskänslan förstärks av den bitvis stora mängden död ved, både i form av döda stående träd och liggande. En ovanligt stor ansamling av död ved finns i den nordostvända sluttningen ner mot myrmarken vid Ämtgölen. Mellan de liggande granstammarna finns små källmiljöer och rörligt markvatten. Längst upp i branten står gammal hassel och asp.

Kombinationen av rörligt markvatten, varierad topografi och ett visst kalkinslag i delar av området skapar förutsättningar för många olika arter. Arter som är beroende av gammal orörd skog, död ved, fuktiga marker och skuggiga rasbranter.

I de fuktiga grandalarna ner mot sumpskogarna och myrarna, växer ovanligt mycket kattfotslav tillsammans med gammelgranslav. Här har även den vackra orangegula brandtickan hittats. Lite ovanligare arter i den gamla tallskogen är tallticka och skalbaggen barrpraktbagge. Den sistnämnda behöver tallar som står lite solvarmt. Alla dessa arter är ovanliga i den brukade skogen men finns här i naturreservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tio bilar vid en gammal grustäkt cirka 500 meter norr om Mörkedals naturreservat. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om reservatet. Det finns inga vandringsleder så du får orientera dig fram till och i reservatet på egen hand. I området finns många döda stående granar. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Därför rekommenderar vi inte vandring i reservatet just nu.

Du kan kombinera ditt besök i Mörkedals naturreservat med ett dopp i den närliggande sjön Hövern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Mörkedals naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte samla grenar och annat trä.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får endast göra upp eld på grillplats som skyltats av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 70,7 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss