Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Österhult naturreservat

I sprickdalslandskapet kring sjön Sommen ligger detta reservat på krönet av en trädklädd höjd med gammal skog av tall och gran. I området finns en rik flora av mossor och lavar.

I södra delen av sprickdalslandskapet kring sjön Sommen präglas trakten av tallskogsklädda höjder och sluttningar och små odlingslandskap. Naturreservatet består av barrblandskog i en östvänd sluttning där granen dominerar. Det finns också ett lövskogsparti på gammal kulturmark.

Österhults naturreservat ligger på krönet av en höjd som sträcker sig 210 till 245 meter över havet. Jordarten består av osvallad morän eftersom området ligger över den nivå som havet nådde efter istiden.

I de lägre delarna är floran rik med växter som harsyra, blåsippa, vätteros, trolldruva och vårärt. På höjderna är marken magrare och domineras av blåbär och kruståtel med inslag av lingon, knärot och grön pyrola.

På död ved i reservatet växer vedtrappmossa och ostticka. På gamla och långsamt växande granar kan du ibland se att stammen är grålila. Det är den ovanliga gammelgranslaven som ger granbarken denna vackra färg. På granarna finns även kattfotslav, nästlav och garnlav.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

I området finns flera döda stående granar. Granarna har dött på grund av angrepp från granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Österhults naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 11,3 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss