Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ombergs bokskog naturreservat

På Ombergs sydsluttningar ner mot Vättern ligger en av de nordligaste bokskogarna i Sverige. Att ströva omkring där under lövsprickningen ger ro i sinnet!                        

Reservatets natur och historia

Besöker du bokskogen om våren, då ljuset fortfarande strömmar ner genom pelarsalen, kan du njuta av blåsippa, vitsippa, gulsippa, lungört, svalört och vårlök. Dessa vårörter har bråttom att blomma och sätta frö innan bladverket sluter sig.

Under sommaren finner du mer skuggtåliga växtarter som trolldruva, ormbär och ramslök. Ramslöken har en mycket starkt lukt och smak av lök. Bönderna, vars kor betade här förr i tiden, var mindre glada över den eftersom mjölken fick smak av lök. I området kan man hitta rester av gamla åkrar och slåttermarker, minnen från de torpare som vaktade den kungliga Djurgården under tiden 1652-1805.

Förutom bok växer här mycket ek och alm. Många av träden är grova och gamla. De äldsta träden står längst ned mot vattnet i det område som redan 1946 avsattes som skyddsområde av dåvarande Domänverket.

Gamla och grova ädellövträd är värdefulla livsmiljöer för lavar, svampar och insekter. Av dessa finns därför flera sällsynta arter här. Skogen är också omtyckt av fåglar, speciellt hackspettar. Men det finns även gott om småfåglar som stenknäck, grönsångare och svartvit flugsnappare. Här förekommer även den sällsynta mindre flugsnapparen.

För dig som besökare

En parkering för cirka tre bilar finns utmed bilvägen vid reservatets gräns. En större parkering finns även utmed vägen i höjd med den medeltida kyrkoruinen "Sverkersgården", cirka 200 meter från reservatet. Fikabord finns vid parkeringarna.

Den orangemarkerade östgötaleden och den blåmarkerade Ellen Keys led slår följe genom naturreservatet. En promenad utmed denna led är en härlig upplevelse längs Vätterns klippiga stränder. Varför inte kombinera en vandring i bokskogen med ett besök vid Alvastra klosterruin, ett uppfriskande dopp vid Stocklycke hamn, en utflykt upp på Ombergs hjässa eller en guidad visning på Ellen Keys strand?

Ombergs bokskog är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Ombergs bokskog från beslutet taget år 1998. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur kopplad.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter eller växtdelar. Undantag är bär och
  matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla in ryggradslösa djur som insekter, spindlar, snäckor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte göra skada på sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte elda.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 9 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Ödeshög

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss