Ombergs bokskog naturreservat

På Ombergs sydsluttningar ner mot Vättern ligger en av de nordligaste bokskogarna i Sverige. Att ströva omkring där under lövsprickningen ger ro i sinnet!                        

Besöker du bokskogen om våren, då ljuset fortfarande strömmar ner genom pelarsalen, kan du njuta av blåsippa, vitsippa, gulsippa, lungört, svalört och vårlök. Dessa vårörter har bråttom att blomma och sätta frö innan bladverket sluter sig.

Under sommaren finner du mer skuggtåliga växtarter som trolldruva, ormbär och ramslök. Ramslöken har en mycket starkt lukt och smak av lök. Bönderna, vars kor betade här förr i tiden, var mindre glada över den eftersom mjölken fick smak av lök. I området kan man hitta rester av gamla åkrar och slåttermarker, minnen från de torpare som vaktade den kungliga Djurgården under tiden 1652-1805.

Förutom bok växer här mycket ek och alm. Många av träden är grova och gamla. De äldsta träden står längst ned mot vattnet i det område som redan 1946 avsattes som skyddsområde av dåvarande Domänverket.

Gamla och grova ädellövträd är värdefulla livsmiljöer för lavar, svampar och insekter. Av dessa finns därför flera sällsynta arter här. Skogen är också omtyckt av fåglar, speciellt hackspettar. Men det finns även gott om småfåglar som stenknäck, grönsångare och svartvit flugsnappare. Här förekommer även den sällsynta mindre flugsnapparen.

För dig som besökare

En parkering för cirka tre bilar finns utmed bilvägen vid reservatets gräns. En större parkering finns även utmed vägen i höjd med den medeltida kyrkorinen "Sverkersgården", cirka 200 meter från reservatet. Fikabord finns vid parkeringarna.

Den orangemarkerade östgötaleden och den blåmarkerade Ellen Keys led slår följe genom naturreservatet. En promenad utmed denna led är en härlig upplevelse längs Vätterns klippiga stränder. Varför inte kombinera en vandring i bokskogen med ett besök vid Alvastra klosterruin, ett uppfriskande dopp vid Stocklycke hamn, en utflykt upp på Ombergs hjässa eller en guidad visning på Ellen Keys strand?

Ombergs bokskog är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Föreskrifter

I naturreservatet Ombergs bokskog gäller bland annat att du inte får plocka växter, tälta eller göra upp eld och du måste hålla din hund kopplad. Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets parkering.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 9 hektar
Skyddsår: 1998
Markägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland