Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lotorp naturreservat

Lotorps naturreservat är de gamla tallarnas skog. I det lilla skyddade området finns många sällsynta och krävande arter kopplade till de gamla träden.

Naturen i det lättillgängliga Lotorps naturreservat utmärks av gammal tallskog med inslag av gran i varierad ålder. Här finns gott om död ved och gamla tallar med skrovlig pansarbark. Flera har en diameter över sju decimeter och är över 200 år gamla. Så gamla träd hör inte till vanligheterna i de svenska skogarna.

På liggande döda tallar kan den kräsna groptickan hittas. Den trivs i gammelskogar med hög luftfuktighet. På de gamla tallarnas stammar växer grynig blåslav och tallticka. På tallarnas rötter växer parasiten blomkålssvamp, som ser ut ungefär som en stor gulvit blomkål.

På äldre granar i området kan du som har med dig lupp eller förstoringsglas hitta den gråaktiga gammelgranslaven och den lilla svarta kattfotslaven.

Den gamla skogen delas upp i två partier av ett område med yngre skog och ett öppet kärr. Det blöta kärret är under sommaren svårt att passera, men är värt ett besök. Här kan du hitta spår från tiden när marken användes som slåtteräng för några hundra år sedan. Spåren växer i kanten av det näringsfattiga kärret i form av arter som svinrot och ängsvädd.

I de västra delarna av reservatet finns en tydlig höjd, men i övrigt är Lotorps naturreservat lättframkomligt.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Besökande med bil hänvisas till Arena Grosvads parkering söder om reservatet. Från Grosvads campingområde utgår ett flertal vandringsleder. En cirka två kilometer lång led är skyltad från elljusspåret fram till naturreservatet. Inne i reservatet finns dock ingen markerad led.

Var uppmärksam på de stående döda granarna som finns i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och dessa granar blir särskilt spröda och går lätt av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Lotorps naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
  • Du får inte ta grenar eller annan ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 17,4 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss