Lotorp naturreservat

Lotorps naturreservat är de gamla tallarnas skog. I det lilla skyddade området finns många sällsynta och krävande arter kopplade till de gamla träden.

Naturen i det lättillgängliga Lotorps naturreservat utmärks av gammal tallskog med inslag av gran i varierad ålder. Här finns gott om död ved och gamla tallar med skrovlig pansarbark. Flera har en diameter över sju decimeter och är över 200 år gamla. Så gamla träd hör inte till vanligheterna i de svenska skogarna.

På liggande döda tallar kan den kräsna groptickan hittas. Den trivs i gammelskogar med hög luftfuktighet. På de gamla tallarnas stammar växer grynig blåslav och tallticka. På tallarnas rötter växer parasiten blomkålssvamp, som ser ut ungefär som som en stor gulvit blomkål.

På äldre granar i området kan du som har med dig lupp eller förstoringsglas hitta den gråaktiga gammelgranslaven och den lilla svarta kattfotslaven.

Den gamla skogen delas upp i två partier av ett område med yngre skog och ett öppet kärr. Det blöta kärret är under sommaren svårt att passera, men är värt ett besök. Här kan du hitta spår från tiden när marken användes som slåtteräng för några hundra år sedan. Spåren växer i kanten av det näringsfattiga kärret i form av arter som svinrot och ängsvadd. 

I de västra delarna av reservatet finns en tydlig höjd, men i övrigt är Lotorps naturreservat lättframkomligt.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Besökande med bil hänvisas till Arena Grosvads parkering. Från Grosvads campingområde utgår ett flertal vandringsleder. En cirka två kilometer lång led är skyltad från elljusspåret fram till naturreservatet. Inne i reservatet finns dock ingen markerad led.

Var uppmärksam på de stående döda granarna som finns i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och dessa granar blir särskilt spröda och går lätt av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 17,4 hektar
Skyddsår: 2017
Kommun: Finspång
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland