Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lysings urskog naturreservat

Djupt in i Hålaveden ligger Lysings urskog. Det är en mycket gammal och orörd barrskog där vindens och eldens krafter satt sina tydliga spår. Urskogen är kanske det enda kända skogsområde i Östergötland där människor sannolikt aldrig gjort några ingrepp.

Lysings urskog ligger mitt i Lysings häradsallmänning, som består av stora barrskogsområden. Urskogen är kuperad med talrika mossbeklädda kullfallna trädstammar och stenblock. När du strövar längs stigen som leder genom urskogen reser sig högvuxna tallar i de bergiga partierna. 

I fuktigare sänkor växer kraftiga granar. I urskogen finns många torrakor, döda träd som förblivit stående, och högstubbar, stående träd där kronan har brutits av. Åtminstone två gånger, år 1735 och 1830, vet man att skogsbränder härjat i Lysings urskog. Fortfarande syns spår efter den senaste skogsbranden på några platser i skogen.

I Lysings urskog finns det gott om skogsfågel och insekter. På marken kan du finna en flora med typiska barrskogsväxter som till exempel linnea, knärot och tallört. Lummer, ormbunkar, lavar och svampar finns också.

För dig som besökare

Det är skyltat till reservatet från vägen som går mellan Boet och Tranås. En parkering finns med plats för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord.

Från parkeringen går en markerad vandringsled som är cirka 1,5 kilometer lång och går i en rundslinga genom urskogen och sedan tillbaka till parkeringen igen. Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. I det här urskogsreservatet röjer vi inte bort träd som faller. Därför är leden bitvis krävande att gå där det ligger träd över leden.

Inte så långt från Lysings urskog ligger även Ödemarks naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Lysings urskog ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd med fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 20,5 hektar

Skyddsår: som naturminne år 1935, omvandlades till naturreservat år 1972 och utvidgades år 1996 och 2007.

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss