Stockgölen naturreservat

Stockgölen är en del av Kolmårdens karaktäristiska gammelskogar med spår av naturliga bränder, kolning och tjärbränning.

En vältrampad stig leder in i reservatet och kantas av grova tallar och granar. Här växer även en hel del gamla björkar, något som är ovanligt för äldre barrskogar i Götaland. Emellanåt öppnar sig skogen i ljusa fina gläntor. Då framträder ett kuperat landskap med små bergknallar och hällmarker där mossor och lavar lyser i otaliga vita och gråa nyanser.

Besöker du Stockgölen under bär- och svampsäsongen kan du hitta stora mängder blåbär, lingon och matsvamp. I den här gamla skogen finns det många döda träd - liggande, stående och vridna i naturens egna konstfulla former.

Fågellivet i området är mycket rikt. Förmodligen hör du en hackspett som trummar, kanske flyger en skogsfågel upp. Tjäder och orre hittar sina viktiga spelplatser i gammelskogens hällmark och mossar inför vårens fortplantningslek.

I Stockgölens orörda natur kan du ströva omkring och njuta av ett lugn och en tystnad som är ovanlig idag. Nere vid den trolska Svartgölen speglar sig himlen i vattnet en solig dag. För att komma dit får du passera kärr och mossar som doftar av skvattram. Utmed den östra gränsen finns flera sevärda gamla gränsrösen av sten.

För dig som besökare

Vid parkeringsplatsen finns informationstavla, eldplats och vedförråd. En led på cirka tre kilometer går runt reservatet och leder dig förbi flera kolbottnar med stenrösen efter kolarkojor. En medeltida väg går igenom reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 72,2 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland