Stockgölen naturreservat

Stockgölen är en del av Kolmårdens karaktäristiska gammelskogar med spår av naturliga bränder, kolning och tjärbränning.

En vältrampad stig leder in i reservatet och kantas av grova tallar och granar. Här växer även en hel del gamla björkar, något som är ovanligt för äldre barrskogar i Götaland. Emellanåt öppnar sig skogen i ljusa fina gläntor. Då framträder ett kuperat landskap med små bergknallar och hällmarker där mossor och lavar lyser i otaliga vita och gråa nyanser.

Besöker du Stockgölen under bär- och svampsäsongen kan du hitta stora mängder blåbär, lingon och matsvamp. I den här gamla skogen finns det många döda träd, både liggande, stående och vridna i naturens egna konstfulla former.

Fågellivet i området är mycket rikt. Förmodligen hör du en hackspett som trummar, kanske flyger en skogsfågel upp. Tjäder och orre hittar sina viktiga spelplatser i gammelskogens hällmark och mossar inför vårens fortplantningslek.

I Stockgölens orörda natur kan du ströva omkring och njuta av ett lugn och en tystnad som är ovanlig idag. Nere vid den trolska Svartgölen speglar sig himlen i vattnet en solig dag. För att komma dit får du passera kärr och mossar som doftar av skvattram. Utmed den östra gränsen finns flera sevärda gamla gränsrösen av sten.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra till fem bilar. Vid parkeringen finns informationstavla, grillplats och fikabord. Från parkeringen kan du gå in på en vandringsled som går i en slinga runt i reservatet. Leden är orangemarkerad och cirka två kilometer lång och lätt att vandra på. Leden passerar flera kolbottnad med stenrösen efter kolarkojor. Du kan även gå längs en gammal medeltida väg som går rakt genom reservatet på en sträcka av cirka en kilometer. Denna väg är markerad med svart markering på stolpar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 72,2 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss